Geluidsnormen

Geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek

Een langdurige blootstelling aan een hoge geluidsintensiteit veroorzaakt gehoorschade. Deze gehoorschade is dikwijls onomkeerbaar is en schaadt de levenskwaliteit van het slachtoffer. Verminderd gehoor of permanente oorsuizingen (tinnitus) zijn gekende en regelmatig voorkomende gevolgen. De geluidsnormen gelden in Vlaanderen voor elke vorm van elektronisch versterkte muziek in een publiek toegankelijke ruimte.  Activiteiten met niet elektronisch versterkte muziek vallen niet onder deze regelgeving. Ook activiteiten die zich afspelen binnen de privé-sfeer en niet toegankelijk zijn voor het ruime publiek vallen niet onder deze regelgeving.
 
Drie geluidsniveaus
Er bestaan drie geluidsniveau’s waarbij de organisator telkens aan strengere randvoorwaarden moet voldoen.
 • Maximaal 85 dB(A) LAeq,15min (bijvoorbeeld achtergrondmuziek)
 • Maximaal 95 dB(A) LAeq,15min (bijvoorbeeld fuiven, dansoptredens, liveconcerten)
 • Maximaal 100 dB(A) LAeq,60min (bijvoorbeeld rockconcerten, discotheken)
De extentie ‘dB(A) LAeq, XXmin’ geeft aan dat de meting een gemiddelde meet van het geluidsniveau over een periode van XX minuten. Meer informatie
 
In Herentals: maximaal 95 decibel
In Herentals mogen enkel evenementen plaatsvinden met een geluidsniveau van maximaal 95 dB(A) LAeq, 15 min. De wettelijke voorwaarden bij een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A) LAeq,15min zijn:
 • U meet het geluidsvolume tijdens de hele activiteit met een reglementair meettoestel.
 • Het gemeten geluidsvolume is permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient.
 • U mag een geluidsbegrenzer gebruiken die ervoor zorgt dat de maximumnorm niet wordt overschreden, maar dat is geen verplichting. Ook hier is het gemeten geluidsvolume permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient.
 
U bent organisator van een evenement
Organisatoren zijn om verschillende redenen verplicht om hun evenement aan te vragen. Een sluitende door het bestuur goedgekeurde beslissingsboom waaruit u kan afleiden of u uw evenement moet aanvragen, vindt u op deze pagina. Wat betreft de geluidsnorm, kunnen we stellen dat, wanneer u een evenement organiseert dat toegankelijk is voor het ruime publiek en  u electronisch versterkte muziek wilt spelen die luider is dan 85 dB(A) LAeq,15min, u dit moet aanvragen via het aanvraagformulier voor evenementen. De stad zal bij de officiële goedkeuring van het evenement duidelijk aangeven aan welke voorwaarden u moet voldoen. 
 
U bent uitbater van een café, restaurant, feestzaal, ...
Uitbaters van een publiek toegankelijke infrastructuur waarin elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld (café, restaurant, feestzaal, parochiezaal, ... ), moeten voldoen aan deze regels.
 • U overschrijdt nooit het geluidsniveau 85 dB(A) LAeq,15min - Wanneer u enkel elektronisch versterkte muziek genereert die het niveau van de zachte achtergrondmuziek niet overschrijdt, dan moet u geen enkele actie ondernemen
 • U overschrijdt de geluidsnorm 85 dB(A) LAeq,15min maximaal 12 keer per jaar - Indien u af en toe een activiteit laat doorgaan waarbij u een geluidsniveau van 85 dB(A) LAeq,15min overschrijdt (bijvoorbeeld bij een optreden of fuif) dan laat u de organisator dit  via het aanvraagformulier voor evenementen aanvragen. De stad zal maximaal 12 keer per jaar (maximaal 2 keer per maand) toestemming verlenen. Aanvragen voor een geluidsniveau luider dan 95 dB(A) LAeq,15min zijn in Herentals niet mogelijk.
 • U overschrijdt de geluidsnorm 85 dB(A) LAeq, 15min meer dan 12 keer per jaar - U moet een vergunning aanvragen volgens de regelgeving van de Vlaremwetgeving. Meer informatie vindt u via de omgevingsvergunning.
 
Belangrijk
 • Respecteer de geluidsnormen, niet alleen naar de letter maar ook naar de geest. Het is immers onverantwoord om bijvoorbeeld vijf minuten muziek tegen meer dan 102 dB LAmax,slow te spelen om daarna een pauze van tien minuten stilte in te lassen. Bij festivals moedigen wij daarom ook erg aan de gemiddelde meting te doen exclusief de evidente pauzes tussen twee optredens.
 • Naast de wetgeving op de geluidsniveaus bestaat er ook wetgeving die bepaalt dat u geen storend nachtlawaai mag maken. Zie politiecodex
 • Zorg voor rustmomenten. Dat zijn momenten waarop de muziek stiller staat (bijvoorbeeld tussen twee concerten).
 • Zorg voor een ruimte waar het volume lager is.
 • De wetgever verplicht het gratis aanbieden van oordoppen bij een geluidsniveau luider dan 95 dB(A) LAeq,15min. Toch getuigt het van een goede praktijk als u deze ook ter beschikking stelt bij een geluidsniveau van 95 dB(A) LAeq,15min.