Vroegtijdige zorgplanning

We plannen ons hele leven: studies, samenwonen, bouwen, kinderen, vakanties,…  Wat we meestal niet plannen, is de zorg die we later zullen nodig hebben wanneer we ouder worden en wanneer we sterven.  Nochtans is het belangrijk dat u zelf kunt aangeven wat uw wensen zijn.  Nadenken en beslissingen nemen over toekomstige medische zorg en behandeling, noemt men ‘vroegtijdige zorgplanning’

Vroegtijdig betekent dat u erbij stilstaat vóór het nodig is. 

Zorgplanning is de voorbereiding op alle hulp en behandelingen die u zou kunnen krijgen, als u ernstig ziek of zwaar gekwetst zou worden en u daardoor uw wil niet meer zou kunnen uiten.

Wat kunt u vroegtijdig plannen?

Als u ziek of heel hulpbehoevend wordt, dan worden heel wat beslissingen in uw plaats genomen door artsen of uw naaste omgeving. U kunt dit voorkomen door zelf vooraf een aantal zaken te laten vastleggen. Dat kan dankzij de wetten op de patiëntenrechten, palliatieve zorg en euthanasie. Volgende verklaringen kunt u vooraf laten registreren:

  • financiële afspraken met uw mantelzorger(s): wel of niet vergoeden?  Zet afspraken op papier en laat ze ondertekenen door alle betrokkenen
  • negatieve wilsverklaring = levenstestament
  • wilsverklaring euthanasie
  • verklaring voor orgaandonatie
  • verklaring inzake de wijze van teraardebestelling
  • schenking van uw lichaam aan de wetenschap

Voor al deze zaken zijn er officiële documenten die u kunt laten invullen. U kunt zich hierbij laten helpen door een zorgverlener of een jurist. 

Waar vindt u info?

  • dienstencentrum Convent 2 geeft u alle info over thuiszorg, hulpmiddelen, tegemoetkomingen, premies en kortingen, aangepast wonen, opname in een woonzorgcentrum, palliatieve zorg…
  • u kunt een huisbezoek aanvragen via 014-28 20 00 of dienstencentrum@herentals.be 
  • uw huisarts
  • LEIF (= LevensEinde InformatieForum) ondersteunt u bij het vroegtijdig plannen van het levenseinde: 0477/20 88 03, www.leifpuntkempen.be, info@leifpuntkempen.be.