Zorgwonen

Het opsplitsen van een woning kan normaal enkel met een omgevingsvergunning. Er bestaat echter een uitzondering voor een zorgwoning. Een zorgwoning bestaat uit een tijdelijke opsplitsing van een woning tot twee wooneenheden, waarbij één wooneenheid gebruikt wordt door een zorgbehoevende persoon. 

Voorwaarden

  • In een deel van uw woning creëert u een kleinere wooneenheid. Dit deel vormt een fysiek geheel met de woning en bestaat uit maximum een derde van het totale bouwvolume van de woning.
  • De hoofdwoning en de ondergeschikte woning zijn van dezelfde eigenaar.
  • Ook een huurwoning kan in aanmerking komen als zorgwoning, maar de eigenaar moet hiervan wel op de hoogte zijn en zijn goedkeuring geven.
  • Eén van de twee wooneenheden is bestemd voor maximum twee personen waarvan er minstens één 65 jaar of hulpbehoevend is. Een familieband is niet noodzakelijk.
  • De hulpbehoevende is een persoon met een handicap, een persoon die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de Vlaamse Sociale Bescherming (vroeger zorgverzekering) of een persoon die hulp nodig heeft om zelfstandig te wonen.​

Kostprijs

De melding van een zorgwoning is gratis.

Procedure

U dient uw dossier bij voorkeur online in via het Omgevingsloket.

  • Het verbouwen van een woning tot een zorgwoning moet u melden, op voorwaarde dat dit gebeurt binnen het bestaande bouwvolume.
    U kunt zich voorbereiden door volgende formulieren te overlopen: meldingsformulier (zie pagina 3) en addendum B39.
  • Wordt de woning uitgebreid, dan hebt u een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig. De aanvraag gebeurt meestal met medewerking van een architect.
  • De beëindiging van de zorgsituatie is ook meldingsplichtig.