Baangrachtoverwelving

Het is verboden om baangrachten langs buurtwegen of gemeentewegen te overwelven. Enkel wanneer u de baangracht wilt overwelven om uw perceel toegankelijk te maken, kan hiervan afgeweken worden. Het overwelven van baangrachten moet door de stadsdiensten gebeuren om aan de technische vereisten te voldoen. De stad heft hiervoor een retributie. De retributie moet betaald worden door de eigenaar van het perceel. 

Procedure

U kunt de baangrachtoverwelving op twee manieren aanvragen:

  • U vraagt online aan.
  • U maakt een afspraak