Baangrachtoverwelving

Om een baangracht of een waterloop in te buizen, moet u toestemming hebben van het stadsbestuur. Een baangrachtoverwelving (inbuizing) verhoogt immers de kans op verstoppingen, en zo op overstromingen. De toestemming van de stad bepaalt de toegelaten lengte, de diameter van de buizen, de afloop van het water, ... 

Procedure

U kunt de baangrachtoverwelving op twee manieren aanvragen:

  • U vraagt online aan.
  • U maakt een afspraak