Derving van inkomsten

Handelaars kunnen een inkomenscompensatie krijgen bij hinder door werkzaamheden op het openbaar domein. U kunt een compensatievergoeding aanvragen als er in uw onderneming minder dan 10 personen werken en wanneer uw jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal de 2 miljoen euro niet overschrijdt. Uw voornaamste activiteit is de rechtstreekse verkoop van producten of het verlenen van diensten aan gebruikers, waarvoor persoonlijk contact met de klanten vereist is. Om een compensatievergoeding aan te vragen, moet uw handelszaak minstens veertien dagen gesloten zijn.

Hoe werkt het Participatiefonds? 

  • Veertien tot dertig dagen voor de aanvang van de werkzaamheden brengt de stad de handelaar op de hoogte.
  • De handelaar vraagt aan de stad een attest van hinder aan. Dat kan online. De gemeente antwoordt binnen de 7 dagen.
  • De handelaar dient met het attest van hinder bij het Participatiefonds een aanvraag tot erkenning als gehinderde inrichting in. 
  • De handelaar dient een vergoedingsaanvraag in bij het Participatiefonds. Het fonds betaalt via maandelijkse stortingen.

Hoeveel bedraagt de compensatievergoeding?
 
De compensatievergoeding bedraag 44,20 euro voor elke zelfstandige en medewerkende partner, per dag dat uw zaak gesloten is.