Beoogde doelstelling van de mobiliteitsingreep in de de wijk Wuytsbergen-Ekelen

De definitieve mobiliteitsmaatregel voor de woonwijk dient aan volgende criteria te voldoen:

  • Geen doorgaand verkeer meer door de wijk Wuytsbergen-Ekelen.
  • Minder gemotoriseerd verkeer in de wijk (modal shift 50/50 nastreven).
  • Meer fietsverkeer in de wijk.
  • Minimale stijging van het verkeer in andere centrumroutes.
  • Een daling van de snelheid in Wuytsbergen en Ekelstraat.
  • De verhoging van de gevoelsmatige verkeersleefbaarheid door de buurtbewoners.
  • Een verbetering van de luchtkwaliteit.
  • De groei van de wijk mogelijk maken, op een kwaliteitsvolle wijze.

Dit is het gevolg van vastgelegde beleidsbeslissingen (structuurschets wuytsbergen/ekelen, mobiliteitsstudie Middenkempen, burgemeestersconvenant 2030, visienota energie- en klimaatbeleid, bestuursakkoord)