Verslag van het participatiemoment met de buurtbewoners

Voorgaande wijkonderzoek

Wandeling met de Gidsen

We doen een wandeling door de wijk met twee leiding van de gidsen en drie kinderen. Zij tonen ons enkele plekjes in de wijk waaronder het speelterrein naast hun lokalen en het veldje aan de Zavelstraat en de Zwanenberg waar ook soms gespeeld wordt.

De Gidsen zijn vragende partij voor een fijn speelterrein naast hun lokalen. Zij denken vooral aan een inrichting waarbij zij dit ook kunnen integreren in hun activiteiten. Zoals een parcoursvorm.

Verder willen de Gidsen ook een haag naast het grasveld aan de andere kant zodat het grasveld meer afgescheiden is.

Gesprek met de projectontwikkelaars

De projectontwikkelaars werden ook geïnformeerd over het participatietraject. Zij geven aan dat er nog maar zeer beperkt kan ingegrepen worden in hun plannen. Zij bezorgen de informatie over het participatiemoment wel aan hun kopers zodat zij ook hun inbreng kunnen doen.

We spreken af om de resultaten ook met hen te delen zodat ze op de hoogte zijn en eventueel kunnen aansluiten of verder werken op ideeën.

Gesprek met de Dorpel

Het gesprek met de jongerenwerker van de Dorpel verliep vlot. Allereerst is er de vraag voor een speelterreintje vlak aan hun gebouwen. Anderzijds heeft de dorpel een parkeerproblematiek waarbij buurtbewoners parkeren op hun parking waardoor nadien bezoekers op het grasveld parkeren. Hierdoor wordt de ruimte om buiten te kunnen spelen volledig ingenomen.

Er loopt nu een belangrijke trage verbinding naast de Dorpel. Bij de uitvoering van de nieuwe verkaveling zal deze trage weg verlegd worden naar een traject door de verkaveling. Hierdoor zullen kinderen die langs daar naar het centrum wandelen niet meer “achter” de dorpel passeren maar wel langs de voorzijde. Dit brengt enkele opportuniteiten met zich mee.

Participatiemoment op 13 januari

Op woensdag 13 januari werd de brede wijk bevraagd tijdens een doorlopende participatiemoment tussen 16.00 en 20.00 uur. Bij sommige deelnemers werd de online enquête afgenomen, bij andere werd er een mondelinge bevraging gedaan. Het aantal bezoekers wordt geschat op een 40 tal. Het aantal kinderen was eerder beperkt waardoor er weinig geweten is over de verwachte speelwaarde maar de grote verscheidenheid aan bewoners geeft wel een goed beeld over de locaties en de verwachtingen van de buurt.

Voor alle bewoners van de wijk is het terrein naast de Gidsen de ideale plek om opnieuw te investeren in een speelterrein. Hiervoor worden verschillende redenen aangehaald;

  • Er is veel ruimte aanwezig
  • De terreinen zijn gekend
  • Er is reeds een basisstructuur aanwezig
  • Er komen zeer weinig signalen van overlast en de directe buren waren aanwezig op het inspraakmoment. Er is zelfs mogelijkheid om meer te doen met het terrein.
  • De lokalen van de Gidsen worden ook verhuurd waardoor deze gebruikers hier ook op kunnen spelen.

Het terrein aan de Zwanenberg is minder geschikt omdat het volledig omgeven is door straten. Een hondenweide zou hier wel een mogelijkheid zijn. Zo wordt het grasveld naast de Gidsen meer gespaard van loslopende honden en hun uitwerpsel waardoor hier meer gespeeld kan worden.

Naast de Dorpel is de ruimte te beperkt om een groter speelterrein te maken. Hier kan de focus meer liggen op ontmoeten. Veel bewoners hebben liever één groter speelterrein waar men elkaar ook kan ontmoeten dan een versnippering doorheen de wijk.

Het is opvallend hoeveel buurtbewoners op zoek zijn naar plekken om elkaar te moeten. Begrippen zoals een petanquebaan worden in de eerste plaats genoemd om te dienen als ontmoetingsplek en pas in een tweede instantie als sportplek. De buurtbewoners zijn gedreven en zullen gebruik maken een gezamenlijke ontmoetingsplek.

Verharding binnengebied

Er waren veel bewoners aanwezig die rondom de verharding achterin Kleerroos wonen. Zij zijn op de hoogte van de beschikbare budgetten om de asfalt te ontharden. De mening van de bewoners over de toekomst van het pleintje zijn echter zeer verdeeld. Sommige bewoners willen graag ontharden en zien een pleintje met wat bomen als een leuke plek, ander willen de verharding (deels) behouden want hebben een rechtstreeks nut hiervan. Ook sommige bewoners maken de bedenking over de bereikbaarheid van hun tuintjes en stellen zich dan de vraag of er veel onthard kan worden.