De wijk Kleerroos aantrekkelijk en gezellig inrichten.

Feestelijke opening speelpleintje op woensdag 4 mei

Begin dit jaar werd de wijk bevraagd tijdens een doorlopende participatiemoment. We dachten samen met u na over hoe wij de openbare ruimte in de wijk Kleerroos aantrekkelijk en gezellig kunnen inrichten. Dat deden wij door samen een plan op te maken met aandacht voor o.a. ontmoetings- of sportplekken, speeltuigen, fietsenstallingen, ontharding, enzovoort.

De feestelijke opening van het speelterrein op woensdag 4 mei samen met de buurt was een succes. Iedereen was er welkom vanaf 16u30 op de locatie aan het Gidsenlokaal in Kleerroos. We voorzagen er een gratis drankje en hapje.

Voorafgaand aan deze feestelijk opening organiseerde de stad op het terrein ook de Buitenspeeldag

Inspraak

We willen samen met u nadenken over hoe wij de openbare ruimte in de wijk Kleerroos aantrekkelijk en gezellig kunnen inrichten. Dat doen wij door samen een plan op te maken met aandacht voor o.a. ontmoetings- of sportplekken, speeltuigen, fietsenstallingen, ontharding, enzovoort.

We gaan op zoek naar de juiste plek om al deze zaken een plaats te geven in de wijk. Is de huidige speelplek naast het Gidsenlokaal nog steeds geschikt? Zijn er alternatieven? Wat kunnen we nog doen met de verharde binnenplaats achter de huizen in Kleerroos?

Niemand kent de buurt zo goed als u. Daarom is de mening van kinderen, jongeren en volwassenen zo belangrijk om aan de hand van verschillende ideeën een plan uit te werken dat we nadien ook effectief kunnen uitvoeren. Ook al woont u niet in Kleerroos zelf, toch wandelt of speelt u er misschien en is uw feedback meer dan welkom.

Hoe pakken we dit aan

Als voorbereiding doet het externe bureau dat ons begeleidt in dit traject een grondige omgevingsanalyse, observeren zij de buurt en spreken er met enkele verenigingen en organisaties. Daarna organiseren we een publiek inspraakmoment om de ideeën van bewoners te verzamelen. 

De resultaten hiervan worden verwerkt in een verslag. Dit dient als basis om een eerste voorstel van ontwerp te maken om nieuwe speelruimte te creëren en de openbare ruimte kindvriendelijk in te richten. Na een terugkoppeling van dit ontwerp met de buurtbewoners werkt het bureau verder aan een definitief ontwerp dat we graag aan jullie voorstellen. Als de realisatie van het ontwerp uitgevoerd is, nodigen we de buurt uit voor een feestelijke opening.

Op de hoogte blijven

Kan u op donderdag 13 januari niet aanwezig zijn op het inspraakmoment maar wenst u wel verder op de hoogte gehouden te worden van het traject? Dat kan. Laat het ons weten.

Kleerroos-1

Speelterrein Kleerroos

Kleerroos-2

Speelterrein Kleerroos

Kleerroos-3

Speelterrein Kleerroos

Kleerroos-4

Speelterrein Kleerroos

Kleerroos-5

Speelterrein Kleerroos