RUP zonevreemde bedrijven

In Herentals, Noorderwijk en Morkhoven zijn een aantal zonevreemde bedrijven gevestigd. Deze bedrijven werden vaak opgericht met de juiste bouwvergunning, maar staan desondanks op een plek waar hun activiteiten strijdig zijn met de voorschriften van het gewestplan. De stad wou, indien ruimtelijk verantwoord, deze zonevreemde bedrijven de nodige rechtszekerheid geven en startte daarom in 2013 met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor zonevreemde bedrijven.
 
Het RUP moet duidelijkheid brengen voor de geselecteerde zonevreemde bedrijven die op dat moment geen / weinig ontwikkelingsmogelijkheden meer hadden. In een eerste fase onderzocht de stad de situatie van deze bedrijven op juridische en ruimtelijke aspecten, mobiliteit, milieu en op hun relatie met de omgeving. Op basis hiervan ontstond voor elk bedrijf een mogelijk toekomstperspectief met stedenbouwkundige voorschriften die de ontwikkelingsmogelijkheden beschrijven.

Het RUP werd uiteindelijk op 2 mei 2017 definitief goedgekeurd door de gemeenteraad van de stad Herentals. Op 18 juli 2017 werd de goedkeuring van dit RUP in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het RUP gaat 14 dagen na deze publicatie in werking. Hieronder kunt u het RUP en bijhorende gemeenteraadsbesluit raadplegen: