Je bent hoofdanimator

Je bent een coach

Taken: de voorbereiding begeleiden, (stage)begeleiding en evaluatie van de animatoren, animeren van de animatoren, ervoor zorgen dat iedereen zich goed voelt, dagelijks de werking evalueren. Zoeken naar de meerwaarden en de talenten van elke animator.

Je bent een praktische organisator

Taken: taakverdelingen maken en opvolgen, inschrijvingen coördineren, afspraken maken met externen (bus, workshops, ...), uitstappen regelen, administratie (aanwezigheden, kasverslag ...), naar de winkel gaan, verantwoordelijk voor sleutels, materiaal, orde, …

Je bent een voorbeeldspeler

Taken: één grote activiteit of themamoment organiseren verplicht maken op elke werking, zelf activiteiten begeleiden en meespelen, erop toezien dat er een tof en gevarieerd aanbod is, de (podium)animatie trekken

Je bent een kinderkenner

Taken: aandacht voor alle kinderen, bijzondere aandacht/begeleiding bieden aan kinderen die daar nood aan hebben, EHBO en verzorging op zich nemen, (extra) moeilijke situaties mee oplossen

Je bent het uithangbord

Taken: contact met de ouders verzorgen, je staat hen te woord bij vragen, contact met de gemeente

Je bent een echte speelpleinfan

Taken: participeren aan zoveel mogelijk activiteiten van het speelplein, meewerken en meedenken aan de verdere uitbouw van het speelplein, opbouwende suggesties doen vanuit je ervaring, je inzetten voor het speelplein, taken en verantwoordelijkheden opnemen.

Verloning en werkuren

Een hoofdanimator wordt betaald op B-niveau en verdient 17,51 euro bruto per uur*.

Het aantal werkuren is afhankelijk van de werking:

  • Speelpleinwerking De Sjallekes: van 8 tot 17 uur met een halfuur middagpauze (42,5 uur per week)
  • Speelpleinwerking NoMo: van 8 tot 16.30 uur met een halfuur middagpauze (40 uur per week)
  • Speelbus: van 12 tot 20 uur met een halfuur middagpauze (37,5 uur per week)

* uurloon vanaf 1 januari 2023