Visie

Visie

Publieksevenementen bieden een ideaal platform om de positionering van de stad te ondersteunen. Daarom zet Herentals in op evenementen die de kernwaarden van Herentals versterken:

  • Historische hoofdstad van de Kempen met zorg voor historisch en cultureel erfgoed
  • Bruisend, levendig centrum
  • Trots op het groene en natuurlijke (de Netevallei en de Kempense Heuvelrug)

Herentals legt de focus op evenementen die op één of andere manier inhoudelijk verrijkend en/of maatschappelijk relevant zijn of zorgen voor een economische stimulans van de lokale handel. Daarbij wordt de balans met genieten en verbondenheid in het oog gehouden.

Gezonde spreiding

Herentals heeft een groot aanbod aan evenementen tijdens de zomerperiode maar niet tijdens de winterperiode. Daarom zet Herentals in op een betere spreiding van evenementen tussen zomer en winter.

Opvolging

Herentals wil op een transparante manier de lokale en maatschappelijke impact van haar evenementen meten, de meerwaarde voor de inwoners tastbaar maken en inzicht brengen in de kosten voor het bestuur. Herentals kiest voor de ROI-methodologie van het expertisecentrum Publieke Impact van KDG Hogeschool als evaluatietool voor haar publieksevenementen.