Erkenning van een kind

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij u duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen uzelf en een kind. Door een kind te erkennen hebt u dezelfde rechten en plichten ten opzichte van uw kind als uw partner. Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader of meemoeder. Sinds 1 januari 2015 kunnen ook ongehuwde meemoeders (binnen een lesbische relatie) het kind erkennen.

Een erkenning door de meemoeder is ook een mogelijkheid in volgende gevallen:

 • U bent een gehuwde of ongehuwde meemoeder en u hebt een kind dat geboren is voor 1 januari 2015 en dat u nog niet geadopteerd hebt.
 • U bent meemoeder en u volgt een adoptieprocedure voor het kind van uw partner. U kunt de adoptieprocedure in dat geval stopzetten en het kind erkennen.

Voorwaarden

De moeder of het kind geven toestemming voor de erkenning. Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind:

 • Bij een minderjarig en niet-ontvoogd kind moet de moeder haar toestemming geven.
 • Als het kind ouder is dan 12 jaar moeten de moeder en het kind zelf toestemming geven.
 • Voor de erkenning van een meerderjarig of ontvoogd kind is alleen de toestemming van het kind vereist. Een toestemming van de moeder is niet nodig.

Procedure

U kunt een kind erkennen:

 • vóór de geboorte met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum. De gynaecoloog kan dit attest afleveren.
 • bij de geboorteaangifte zelf
 • na de geboorte, zonder tijdslimiet.

U maakt hiervoor een afspraak met het stadsloket. Beide ouders moeten aanwezig zijn. 

Als u voor de geboorte de erkenning niet doet in de gemeente waar het kind geboren wordt, dan moet u bij de geboorteaangifte van het kind een afschrift van de erkenningsakte meenemen.

Als de erkenner getrouwd is met een andere partner, dan moet die andere partner op de hoogte gebracht worden van de erkenning.

 Wat brengt u mee?

 • De identiteitskaarten van beide ouders.
 • Bij erkenning vóór de geboorte: doktersattest met de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld.
 • Bij erkenning na de geboorte: uittreksel of afschrift van de geboorteakte van het kind, als het niet in Herentals geboren is.
 • Als een ouder niet in België geboren is: de geboorteakte van die ouder. Indien nodig, moet de akte ook gelegaliseerd en vertaald zijn.
 • Als een ouder niet in België staat ingeschreven: een bewijs van nationaliteit van die ouder.

Kostprijs

Een erkenning van een kind is gratis.