Tijdelijke bewegwijzering

Een degelijke bewegwijzering kan veel verkeerschaos voorkomen. Je moet toestemming vragen aan het stadsbestuur om wegwijzers en reclameborden te plaatsen. De volgende regels zijn van toepassing:

 • Je mag maximaal twee wegwijzers per kruispunt plaatsen.
 • De wegwijzers mogen maximaal 1,2 meter bij 0,3 meter groot zijn.
 • Op de wegwijzers mag enkel het evenement vermeld worden. Andere publiciteit is verboden.
 • De wegwijzers mogen niet dezelfde kleur hebben als openbare bewegwijzering.
 • Je mag de wegwijzers plaatsen op eigen palen of bevestigen aan bestaande bewegwijzering, maar niet aan bomen, verlichtingspalen, verkeerslichten of andere verkeerstekens.
 • Je moet de wegwijzers minstens 0,75 meter van de rand van de rijweg plaatsen.
 • De wegwijzers mogen weggebruikers niet hinderen.
 • Je bent aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van het plaatsen en het bestaan van de wegwijzers.
 • De aanvrager moet de wegwijzers ook bij slechte weersomstandigheden in goede staat houden en de verkeersveiligheid waarborgen.
 • De wegwijzers mogen pas geplaatst worden de dag voor de aanvang van het evenement en moeten uiterlijk de dag na het evenement verwijderd worden.
 • Voor bewegwijzering langs de gewestwegen is toestemming van het Agentschap Wegen & Verkeer nodig.

Als je deze voorwaarden niet naleeft, verwijderen de stadsdiensten de wegwijzers. Je betaalt de kosten voor deze verwijdering.

Het aanvragen van tijdelijke bewegwijzering is vervat in de aanvraag van jouw evenement.