Tijdelijke bewegwijzering

Een degelijke bewegwijzering kan veel verkeerschaos voorkomen. U moet toestemming vragen aan het stadsbestuur om wegwijzers en reclameborden te plaatsen. De volgende regels zijn van toepassing:

 • U mag maximaal twee wegwijzers per kruispunt plaatsen.
 • De wegwijzers mogen maximaal 1,2 meter bij 0,3 meter groot zijn.
 • Op de wegwijzers mag enkel het evenement vermeld worden. Andere publiciteit is verboden.
 • De wegwijzers mogen niet dezelfde kleur hebben als openbare bewegwijzering.
 • U mag de wegwijzers plaatsen op eigen palen of bevestigen aan bestaande bewegwijzering, maar niet aan bomen, verlichtingspalen, verkeerslichten of andere verkeerstekens.
 • U moet de wegwijzers minstens 0,75 meter van de rand van de rijweg plaatsen.
 • De wegwijzers mogen weggebruikers niet hinderen.
 • U bent aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van het plaatsen en het bestaan van de wegwijzers.
 • De aanvrager moet de wegwijzers ook bij slechte weersomstandigheden in goede staat houden en de verkeersveiligheid waarborgen.
 • De wegwijzers mogen pas geplaatst worden de dag voor de aanvang van het evenement en moeten uiterlijk de dag na het evenement verwijderd worden.
 • Voor bewegwijzering langs de gewestwegen is toestemming van het Agentschap Wegen & Verkeer nodig.

Als u deze voorwaarden niet naleeft, verwijderen de stadsdiensten de wegwijzers. U betaalt de kosten voor deze verwijdering.

Het aanvragen van tijdelijke bewegwijzering is vervat in de aanvraag van uw evenement.