Verwarmingstoelage

Wie een beperkt inkomen heeft en zijn woning verwarmt met mazout (= huisbrandolie of stookolie), lamppetroleum (type c) of bulkpropaangas kan een verwarmingstoelage aanvragen van het Sociaal Verwarmingsfonds.  U krijgt 0,14 tot 0,20 euro per liter, naargelang de prijs die u hebt betaald. De toelage is voor maximum 1.500 liter per stookseizoen en per gezin.

Voorwaarden

U moet behoren tot één van deze 3 categorieën:

  • Categorie 1: u hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering én je inkomen zit onder het grensbedrag.
  • Categorie 2: u hebt een laag inkomen. Het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x 3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning telt mee.
  • Categorie 3: u hebt schuldoverlast en zit in een regeling van schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling + u kunt uw verwarmingsfactuur niet betalen.

Procedure

U moet de aanvraag altijd doen via het OCMW van de gemeente waar u woont binnen de 60 DAGEN na de levering. De datum op de factuur is bewijs.

Wat meebrengen?

  • leveringsfactuur of leveringsbon
  • identiteitskaart + bewijs van gezinsinkomen (= recentste aanslagbiljet, recentste loonfiche, recentste attest van sociale uitkering)
  • voor categorie 3: de beslissing van collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die jouw schuldbemiddeling verricht.

Wist je dit?

U kunt uw verwarmingsfactuur ook spreiden. Dan moet u niet zoveel in één keer betalen, maar kunt u toch profiteren van de lagere prijs voor grote hoeveelheden. Vraag bij de sociale dienst na hoe u dit moet doen.