Strategisch atelier vrije tijd schrijft adviesrapport over toekomstige stadsfeestzaal

Leden strategisch atelier

De adviesvraag

Een nieuwe polyvalente stadsfeestzaal, op de huidige locatie van zaal ’t Hof, is een van de ambities uit het huidige bestuursakkoord. Deze ambitie omvat de aankoop van de site, het voeren van een behoefteonderzoek en de bouw van een nieuwe stadsfeestzaal, met de mogelijke integratie van het administratieve centrum en een ondergrondse parking. De stad vroeg het atelier een participatietraject uit te werken om tot een gedragen advies te komen. Het adviesrapport wordt als pakket van eisen opgenomen in de studie rond de stadsfeestzaal. Met dit engagement verbindt het bestuur zich er dus toe maximaal rekening te houden met de geuite behoeftes vanuit het participatietraject.

Het advies

Met enige trots stelden de leden van het atelier op maandag 22 november het adviesrapport voor aan het bestuur en overhandigden ze het officieel. Om tot dit onderbouwd advies te komen ging het atelier niet over een nacht ijs. Het uitgebreid participatietraject omvatte o.a. interne informatierondes, interviews met regelmatige gebruikers van zaal ’t Hof, een afzonderlijk traject voor jeugdhuis Den Tiener, plaatsbezoeken aan goede praktijkvoorbeelden in de regio en tot slot het participatiemoment van maandag 27 september 2021.