Begijnhof

Langs de Begijnenvest ligt het Herentalse begijnhof. Het oorspronkelijke begijnhof uit de dertiende eeuw lag een kleine kilometer noordelijker, op het Nieuwland aan de andere oever van de Kleine Nete. Dit werd afgebroken tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Het huidige begijnhof werd gebouwd in de zeventiende eeuw.

  • De poort in de Burchtstraat werd gebouwd in 1640, het overwelfde poortgebouw aan de kant van de Begijnenstraat al in 1622.
  • Het oudste huis van het begijnhof is het fundatiehuis (1647), tegenover de dreef die naar de ingang van de kerk loopt. In de gevelsteen zie je een beeltenis van de Heilige Familie.
  • In het midden van het begijnhof staat de sierlijke gotische Sint-Catharinakerk. Je kunt de kerk bezoeken van 1 juni tot 30 september 2021 op vrijdag, zaterdag en zondag telkens van 14 tot 17 uur. Buiten deze uren kan je de kerk enkel onder begeleiding van een gids bezoeken.
  • Tegenover ‘Ons Heer op de koude steen’ aan de kerk staat de infirmerie (huisnummer 13). Het gebouw diende om bejaarde, zieke of behoeftige begijnen onderdak te verschaffen. De infirmerie is in de oorspronkelijke staat behouden gebleven. 
  • In de infirmerie is het begijnhofmuseum gevestigd. Je kunt het museum enkel bezoeken met een gids als onderdeel van een stadswandeling. Het begijnhofmuseum is in mei, juni, juli, augustus en september open op de eerste zondag van de maand, telkens van 14 tot 17 uur. Je kunt het museum dan vrij bezoeken, er is een gids aanwezig.

De meeste gebouwen in het begijnhof vallen onder het beheer van het OCMW. Sommige woonhuizen zijn verhuurd, anderen zijn in erfpacht gegeven. De erfpachters mogen de huizen bewonen, maar zijn verplicht ze onder strenge voorschriften te renoveren.