Watervoort: ontharding en handhaving

De stad zet in op ontharding, vergroening, verduurzaming, biodiversiteit en waterinfiltratie via verschillende engagementen. Daarbij wordt er ook ingezet op handhaving ruimtelijke ordening.

Op 23 juni 2020 heeft de gemeenteraad het handhavingsplan ruimtelijke ordening goedgekeurd. Daarin zijn de prioriteiten opgesomd waarop gehandhaafd wordt. Prioriteit 7 handelt over schendingen inzake verharding. Daarvoor is een stappenplan ontwikkeld voor een gefaseerde handhaving.

Het principe van dit stappenplan is gelijkheid. Zowel de verjaarde als de niet-verjaarde misdrijven worden opgenomen. De verjaringstermijnen zijn vastgelegd op vijf jaar in woongebied en tien jaar in agrarisch gebied en natuurgebied.

De actieve op te volgen misdrijven zijn de niet-verjaarde misdrijven. Die ontvangen een aanmaning bepaald volgens de regels van Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). De verjaarde misdrijven krijgen een sensibilisatiebrief om vrijwillig te herstellen.

In de voortuinen zijn enkel de strikt noodzakelijke toegangen toegelaten:

  • de oprit naar een vergunde inpandige garage of vergunde externe garage of carport
  • het paadje naar de voordeur.

In het kader van de nakende wegenwerken is de straat volledig geïnventariseerd en nagekeken op extra opritten, parkings en een volledig verharde/aangelegde tuin. Bewoners krijgen meegedeeld wat er is vastgesteld.

De bewoners die een sensibilisatiebrief krijgen, vragen we om toch zoveel mogelijk te verwijderen. De bewoners die een aanmaning krijgen zijn verplicht om aanpassingen te doen.