Klacht

Ontevreden? Laat het weten
 
De stad streeft naar de best mogelijke dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Als u ons dat ook laat weten, dan kunnen we daar wat aan doen en onze dienstverlening verbeteren. 
 
Wat is een klacht?
 
Een klacht kan gaan over een foute handeling, het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze of het niet uitvoeren van een handeling of prestatie door een ambtenaar, de burgemeester, een schepen of een gemeenteraadslid. Het kan gaan om beslissingen, termijnen, ...
 
Het stadsbestuur is niet bevoegd voor klachten die te maken hebben met:

  • voorschriften en reglementeringen die andere overheden beslist hebben;
  • handelingen die buiten de bevoegdheid van de gemeente vallen;
  • zaken waarvoor u zich tot een andere overheid of tot een administratief rechtscollege kan of kon richten;
  • zaken waartegen u een burgerlijke rechtsvordering of een strafrechtelijke procedure heb ingesteld.

Wat is geen klacht?

  • Een vraag om informatie: u zoekt inlichtingen; we antwoorden zo snel mogelijk.
  • Een melding: u brengt ons op de hoogte van een tekortkoming die we niet konden voorzien; we lossen het probleem zo snel mogelijk op.
  • Een suggestie: u doet het bestuur een voorstel voor verbetering van de werking van een bepaalde dienst; we onderzoeken het voorstel en houden u op de hoogte van eventuele veranderingen.
  • Een bezwaar / beroep: dit zijn rechtshandelingen. U kunt ze volgens welomschreven richtlijnen indienen tegen een (ontwerp) van beslissing.
  • Een petitie: dit is een verzoekschrift dat u aan het bestuur richt om een bepaalde maatregel (niet) te nemen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen via mail, telefonisch, aan de balie van het stadsloket of via dit online formulier. Omdat we elke klacht nauwgezet behandelen en u op de hoogte houden, hebben we uw naam en adresgegevens nodig. Anonieme klachten behandelen we niet. Als u daar op staat, kunnen we uw anonimiteit wel verzekeren tijdens de behandeling van de klacht.
 
Wanneer wordt mijn klacht behandeld?
 
U ontvangt een ontvangstbevestiging binnen de vijf werkdagen. Binnen de zestig dagen ontvangt u een antwoord op uw klacht.