Subsidie voor betere en veilige infrastructuur voor verenigingen

Het stadsbestuur ondersteunt erkende Herentalse verenigingen om de bestaande infrastructuur te verbeteren en brandveilig te maken. Daarnaast ondersteunt de stad de bouw van nieuwe lokalen voor Herentalse verenigingen.

Brandveiligheid

Het stadsbestuur ondersteunt erkende Herentalse verenigingen om de bestaande infrastructuur brandveilig te maken.

Structurele verbeterings- en/of aanpassingswerken

Het stadsbestuur ondersteunt erkende verenigingen om structurele verbeterings- en aanpassingswerken uit te voeren aan hun infrastructuur.

Nieuwbouw en ingrijpende renovatie

Het stadsbestuur ondersteunt erkende verenigingen om nieuwe infrastructuur te bouwen of de bestaande infrastructuur ingrijpend te renoveren.

Om dit aan te vragen, kan je een afspraak maken met de dienst sport en jeugd (Markgravenstraat 107, 014-21 21 86, info@herentals.be).

Van renteloze lening en borgstelling naar een rentesubsidie

De stad en het OCMW hebben zich voor een aantal leningen door derden borg gesteld. Daarnaast heeft de stad ook renteloze leningen toegekend aan derden. Indien deze derden hun financiële verplichtingen niet meer kunnen nakomen, weegt dit onmiddellijk op ons financieel evenwicht. De lopende afspraken blijven bestaan, maar naar de toekomst zal een reglement opgemaakt worden waabij er een rentesubside zal gegeven worden in plaats van een borgstelling of renteloze lening.