Belasting voor het inzamelen en verwerken van afval via het Diftarsysteem

Het inzamelen van afvalstoffen van haar inwoners is een wettelijke verplichting voor de stad.

De stad heft een belasting op het inzamelen en verwerken van afval via Diftar. De belasting moet betaald worden door de referentiepersoon (gezinshoofd) van elk Herentals gezin. Ook bedrijven, handelszaken, scholen, verenigingen en instellingen die via Diftar hun afval verwerken, moeten de belasting betalen.

IOK Afvalbeheer stuurt u een eerste betalingsuitnodiging (saldo) van 75 euro. Van zodra het drempelbedrag (10 euro) is overschreden, krijgt u een nieuwe betalingsuitnodiging.

U betaalt 2,15 euro per maand per adres. Dit bedrag wordt verrekend op uw saldo. Deze vaste belasting is verschuldigd voor:

  • de gescheiden huis-aan-huisinzameling van afvalstoffen en de verwerking daarvan
  • de wijkinzameling van afvalstoffen en de verwerking daarvan
  • de toegang tot het recyclagepark en de verwerking van niet-betalende afvalstoffen op het recyclagepark
  • de algemene reinheid van de stad. 

Voor een gft-container van 40 of 120 liter betaalt u een bijkomende belasting van 1,70 euro per maand. Ook dat wordt verrekend in uw saldo.

Bij elke lediging van uw container wordt een bedrag van uw saldo afgehouden. Dat is het tarief per kilogram x het aantal aangeboden kilo’s afgerond op 2 cijfers na de komma. U betaalt 0,26 euro per kilo restafval en 0,10 euro per kilo gft.