Belasting voor het inzamelen en verwerken van afval via het Diftarsysteem

Het inzamelen van afvalstoffen van haar inwoners is een wettelijke verplichting voor de stad.

De stad heft daarom een belasting op het inzamelen en verwerken van afval via Diftar. De belasting moet betaald worden door de referentiepersoon (gezinshoofd) van elk gezin dat in Herentals is ingeschreven. Ook bedrijven, handelszaken, scholen, verenigingen en instellingen die via Diftar hun afval verwerken, moeten de belasting betalen.

IOK Afvalbeheer stuurt u een eerste betalingsuitnodiging (saldo) van 75 euro. Van zodra het drempelbedrag (10 euro) is overschreden, krijgt u een nieuwe betalingsuitnodiging.

Een vaste belasting is verschuldigd door alle belastingplichtigen voor:

  • de gescheiden huis-aan-huisinzameling van afvalstoffen en de verwerking daarvan
  • de wijkinzameling van afvalstoffen en de verwerking daarvan
  • de toegang tot het recyclagepark en de verwerking van niet-betalende afvalstoffen op het recyclagepark
  • de algemene reinheid van de stad. 

Vanaf 1 januari 2021 betaalt u per aansluitpunt 2,15 euro per maand. Dit bedrag wordt verrekend op uw saldo.
Voor de terbeschikkingstelling van een gft-container van 40 of 120 liter is een bijkomende belasting van 1,70 euro per maand verschuldigd die eveneens wordt verrekend op uw saldo.

Bij elke lediging van uw container wordt een bedrag van uw saldo afgehouden: het tarief per kilogram x het aantal aangeboden kilo’s afgerond op 2 cijfers na de komma.

Het tarief per kilogram is voor restafval 0,30 euro en voor gft 0,22 euro. Vanaf 1 januari 2021 verlaagt de stad deze tarieven tot 0,24 euro per kilo voor restafval en 0,10 euro per kilo voor gft.