Aangifte materiële schade of lichamelijk ongeval

Hebt u schade geleden, materieel of lichamelijk, en meent u dat de stad Herentals aansprakelijk is voor de oorzaak van die schade? Dan kunt u een schadedossier indienen.

Het is belangrijk dat uw dossier volledig is. U moet immers bewijzen dat de schade een gevolg is van een fout van de stad. Enkel dan kan de verzekeringsmaatschappij uw schade vergoeden. 

Stel uw dossier als volgt samen:

  • U vult het aangifteformulier volledig in en ondertekent het.
  • U laat een proces-verbaal (pv) opmaken bij de politie en vermeldt het pv-nummer op het aangifteformulier.
  • U vermeldt de naam en contactgegevens van een onafhankelijke getuige op het aangifteformulier.
  • Bij lichamelijke schade laat u het geneeskundig getuigschrift invullen door de dokter. (Een eenvoudig doktersbriefje is niet voldoende.)
  • U voegt foto’s van de oorzaak van de schade of het ongeval toe aan het dossier.
  • U voegt rekeningen of kostenramingen toe aan het dossier.

Het stadsbestuur kijkt na of uw dossier volledig is. Enkel volledige dossiers worden aangegeven bij de verzekeringsmaatschappij.

Wij raden u ook aan om uw eigen verzekeringsagent op de hoogte te brengen.