FairTradeGemeente

In 2008 behaalde Herentals het label van FairTradeGemeente. Hiervoor moest de stad aan zes criteria voldoen.

Criterium 1: Resolutie

Op 26 augustus keurde de gemeenteraad een resolutie goed waarin ze verklaart om zich te binden aan volgende verplichtingen: koffie, thee, fruitsap en wijn die geschonken worden in het stadhuis dragen het label van Max Havelaar dat garandeert dat ze van eerlijke handel zijn. Van de leveranciers van de werkkledij van het stadspersoneel wordt geëist dat ze een verklaring ondertekenen dat het over eerlijke kleding gaat. De stad heeft een ethische belegging en voor het gebruik van tropisch hardhout wordt steeds een FSC-label gevraagd.

Criterium 2: Winkels en horeca

Fairtradeproducten moeten duidelijk in de Herentalse winkels beschikbaar zijn en moeten geserveerd worden in de horecazaken. De winkeliers en horeca-uitbaters vullen hiervoor een verklaring op eer in. Voor Herentals doen zes winkels en twee café's mee.

Criterium 3: Verenigingen, organisaties, bedrijven, ...

Lokale verenigingen en organisaties gebruiken fairtradeproducten en maken dit duidelijk aan hun leden.

Criterium 4: Media-aandacht

Alle vorderingen kunnen op deze pagina gevolgd worden. Bekijk ook onze pagina op de website van FairTradeGemeenten.

Criterium 5: Trekkersgroep

Er is een trekkersgroep samengesteld uit negen personen uit verschillende verenigingen: het stadsbestuur, Velt, Wereldwinkel, VMM, JNM, Broederlijk Delen, Derdewereldraad. U kan zich steeds opgeven om deel te nemen aan deze trekkersgroep via wereld@herentals.be.

Criterium 6: Duurzame productie en consumptie

Zowel het stadsbestuur, het OCMW, de voedselteams als de verenigingen zetten zich in om fairtradeproducten aan hun leden voor te stellen. Dat gebeurt tijdens recepties, de ontvangst van nieuwe inwoners, evenementen, ....

Meer informatie

Winny De Greef, tel. 014-24 66 43, wereld@herentals.be