Word nu een bijenheld!

Een bezige bij, zoemend van bloem tot bloem wordt gelokt door een vrolijk pallet aan geuren en kleuren. Lokken ze ook uw aandacht? Dat is maar goed ook, want de bijen stellen het vandaag niet goed. Dus doe mee en word een bijenheld.

Solitaire bijen, hommels en honingbijen hebben onze hulp nodig voor meer voedsel en nestgelegenheid. Op hun beurt helpen zij ons bij het stillen van onze honger. Ze zorgen voor heel wat lekkers. Voeding dat we vaak als alledaags beschouwen, zoals aardappelen, appels, courgettes, kersen, paprika’s … Maar zonder bijen is er geen fruit, en ook geen groenten. En geen kleurenpracht van wilde planten. Meer dan 75 % van alle planten (landbouwgewassen, fruitteelten en wilde planten) zijn immers afhankelijk van bestuiving door insecten.

Hoe helpt de stad?

De stad zet in op de aanplant van inheemse soorten (of hun cultivars) en bijvriendelijke soorten bij nieuwe aanplantingen en omvormingen. Ook zetten we in op de opmaak van een groenvisie met ecologisch groenbeheer op maat.

We leggen het gebruik van inheemse, bijvriendelijke soorten zoveel mogelijk op in omgevingsvergunningen. We verminderen het gebruik van eenjarige planten en kiezen voor vaste planten. Verder respecteren we de bepalingen rond het natuurlijk bermbeheer buiten de bebouwde kom en snoeien we, waar mogelijk, na de bloei. We experimenteren met inzaai van bloemenmengsels in plaats van gazon en onder boomspiegels (Begijnhofpark, Krakelaarsveld, begraafplaats Herentals,). Als laatste voorzien we nestgelegenheid door insectenhotelletjes te plaatsen op openbaar domein (bijvoorbeeld in samenwerking met de lokale Natuurpunt afdeling in natuurgebied De Roest en begijnhofpark).

Word zelf ook en bijenheld!

Wilt u ook meer genieten van de bijen en vlinders in de buurt? Maak uw (voor)tuin dan bijvriendelijk!

Bijen houden van veel verschillende bloemen, zorg daarom voor diverse planten. Voorzie planten die afwisselend bloeien van het vroege voorjaar tot de late herfst. Zo vindt de bij na de winter zeker voldoende voedsel, maar is uw tuin ook een thuis voor andere nuttige insecten. En uw tuin is bijna het hele jaar een leuk kleurenpallet. Gebruik ook geen chemische bestrijdingsmiddelen.

Wist u dat u via de actie Behaag onze Kempen van IOK ook verschillende bloemplanten en bloembollen kunt aankopen? Jaarlijks kunt u plantengoed aankopen in het najaar. Op de bestelformulieren staat aangegeven welke planten bijvriendelijk zijn, zo is de keuze makkelijker.

Naast voedsel hebben wilde bijen ook een plekje nodig om te nestelen. Niet alle bijensoorten doen dit op dezelfde manier. Sommige soorten graven holletjes in de grond, anderen kruipen graag weg in dode stammen en takken. Wij kunnen voor extra nestgelegenheid zorgen door stukjes tuin braakliggend te houden of dode stukken hout te laten liggen. Of maak een leuk bijenhotel! Niet alleen decoratief en leuk om te maken, maar u helpt er ook de solitair levende bijen, zoals de metselbij, mee.

Kunt u zich een wereld zonder bestuivers en insecten inbeelden? De Europese Commissie maakte een Virtual Reality om deze toekomst te ontdekken: het Pollinator Park. Neem een kijkje op de website of ga er mee aan de slag in uw klas, school of buurt.

Wie graag veel keuze heeft kan kijken in onze lijst van inheemse bijvriendelijke planten. Daarin vindt u zeker de geschikte plant voor uw tuin!