Erkenning vereniging

Vanaf 1 januari 2020 hanteert de stad enkele basisvoorwaarden om als vereniging erkend te worden. Wie aan de basisvoorwaarden voldoet, ontvangt een erkenning en wordt door de stad ondersteund. 
 
Deze erkende Herentalse verenigingen genieten van voordelige tarieven voor het huren van stedelijke infrastructuur of uitleenmateriaal bij de organisatie van activiteiten. Erkende Herentalse verenigingen kunnen, als ze aan bijkomende voorwaarden voldoen, ook subsidies aanvragen bij het stadsbestuur.
 
U kunt uw erkenning aanvragen vanaf 4 december 2019. Vergeet niet de ledenlijst en het activiteitenoverzicht mee te sturen.
 
Raadpleeg erkenningsreglement (publicatiedatum: 16 december 2019)
Aanvraag
Algemene gegevens

Deze gegevens gebruikt het stadsbestuur in de stedelijke communicatiekanalen en geeft het stadsbestuur door aan derden.

Beschrijf kort en bondig waaruit de werking van de vereniging bestaat (voetbalclub, toneelvereniging, knutselatelier voor kinderen, dansvereniging voor senioren…).
Indien gekend
bij vzw: upload oprichtingsstatuten, bij feitelijke vereniging (geen rechtspersoonlijkheid): upload verslag of bewijs van eerste werking. U vindt de statuten van een vzw terug op de referentiedatabank rechtspersonen van de FOD justitie.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pict psd txt pdf doc docx odt ppt odp xls xlsx ods zip.
Persoonsgegevens

Deze gegevens worden nooit meegedeeld aan derden of gebruikt in de stedelijke communicatiekanalen.

Werking

Deze gegevens worden nooit meegedeeld aan derden of gebruikt in de stedelijke communicatiekanalen.

Gebruik eventueel dit excel-sjabloon. 
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf doc docx odt odp xls xlsx ods zip.
Bundel alle activiteiten in één document.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods.
Adviesverlening

Strategisch atelier vrije tijd

Vanuit de verenigingen komt er een afvaardiging in het strategische atelier vrije tijd. Voor deze afvaardiging stelt de stad een lijst met kandidaten samen. Wenst uw vereniging iemand kandidaat te stellen als lid van het strategische atelier vrije tijd?