Retributie bibliotheekmaterialen en -diensten

Voor het leveren van diensten en producten van de bibliotheek vraagt de stad een retributie. De retributie moet betaald worden door diegene die gebruik maakt van de dienstverlening in de vestigingen van de bibliotheek. De betaling gebeurt op het ogenblik van de aanvraag.