Fondsenwerving en goede doelen

Ondersteuning fondsenwerving

De stad ontvangt jaarlijks verschillende aanvragen voor fondsenwerving op het grondgebied van Herentals. Het gaat hier meestal om ngo’s of vzw’s die voorbijgangers vragen om een donatie aan hun organisatie. Aan deze fondsenwerving zijn volgende woorwaarden verbonden:

  • De fondsenwerving betreft een organisatie voor een goed doel.
  • Er mogen geen folders verspreid worden.
  • Er mag niets verkocht worden.
  • Een vlotte doorgang van de voetgangers moet verzekerd worden.
  • De handelaars mogen niet gehinderd worden.

Ondersteuning initiatieven goede doelen

De stad ondersteunt organisatoren van initiatieven voor het goede doel op een gelijkwaardige manier.

Indien een organisator een activiteit wil organiseren in het kader van een goed doel, kan hij of zij dit melden aan de stad. De organisator betaalt alle tarieven conform de geldende retributies. Na afloop van het evenement stort de organisator een bepaalde som door aan een goed doel. Na het bewijs van storting, dat wordt overgemaakt aan de stad, zal de stad aan hetzelfde goede doel een som storten. De door de stad gestorte som is 10 % van de som die de organisator aan het goede doel schonk met een maximum van de som van alle retributies die de organisator aan de stad heeft betaald. Hierbij worden eventuele boetegelden of schadefacturen niet meegeteld.

Het stadsbestuur keurt enkel goede doelen goed die een Herentalse link hebben en voorkomen op https://www.goededoelen.be of de jaarlijkse lijst van goede doelen via De Warmste Week van Studio Brussel.