Samen naar een groenere toekomst!

Het is fijn om in Herentals te zijn. We willen genieten van een groene en gezonde stad met veel parkjes en paadjes waar we kunnen wandelen en fietsen. We willen comfortabel en energiezuinig leven met hernieuwbare en betaalbare energie die in de buurt wordt opgewekt. Deze groenere toekomst kunnen we samen waarmaken. Maar hoe? Simpel: allemaal samen en stapje voor stapje.

Klimaatplan als hulpmiddel

De stad leeft een hulpmiddel klaar om die toekomst slim te bereiken: ons klimaatplan. Daarin vertellen we wat we willen doen voor de toekomst en hoe we dat gaan doen. Onze doelen tegen 2030 zijn dezelfde als de oplossingen van het lokale streekproject Kempen 2030 en heel Europa. Daarom hebben we ook het Burgemeestersconvenant ondertekend, hiermee verklaren we aan Europa dat we ons inzetten om de doelen te bereiken.

Maar wat zijn dan juist deze doelen? Concreet leveren wij een inspanning om 40 procent minder CO2 uit te stoten ten opzichte van ons referentiejaar 2011. Verder helpen we om 32 procent van de energievraag regionaal te produceren uit hernieuwbare energiebronnen. We zetten ons ook in om die energievraag te doen dalen door onder andere renovaties te promoten. Ten slotte proberen we Herentals klimaatbestendiger te maken.

Wilt u meer weten over onze 25 operationele doelstellingen, de 73 sleutelacties, welke projecten de stad uitvoert en wat u kunt doen? Surf dan naar www.herentals.be/klimaatstad. De informatie is gebundeld in zes bevattelijke thema’s: droogte en hemelwater, hernieuwbare energie, natuur, ruimtegebruik, economie, mobiliteit en renoveren en energie besparen. Ontdek ook hoe u kunt participeren in ons klimaat-verhaal op pakherentalsaan.be.

Ga droogte tegen!

De aanhoudende droogte en hittegolven van vorige jaren zijn misschien wel het zichtbaarste gevolg van de klimaatverandering. Er is minder drinkwater beschikbaar, maar er is ook meer wateroverlast als gevolg van meer stortbuien en onweders. We maken in de nabije toekomst een hemelwaterplan op om te zorgen voor een evenwichtige relatie tussen de stad en ons water. We stimuleren het gebruik en de infiltratie van hemelwater en zetten in op ontharding. Een voorbeeld van een recent ontharde straat is Riddersberg, tussen Hoge Weg en Duipt.

We zetten ook in op groen-blauwe netwerken met het project ‘Vallei van de Kleine Nete in Kleinstedelijk Gebied Herentals’. Dat project omvat verschillende deelprojecten waaronder een waterbergingsgebied, de natuurlijke zuivering en afvoer van hemelwater en een ecologische verbinding langs de Kleine Nete.

De stad meet samen met CurieuzeNeuzen in de Tuin de droogte in Herentals en Vlaanderen. Dat onderzoek loopt van april tot oktober en geeft ons meer inzicht in hoe we beter kunnen omgaan met de effecten van steeds warmere en drogere zomers.

Wat kunt u zelf doen tegen droogte en wateroverlast?

Beperk de tuinverharding tot een minimum. Meer groen in de tuin zorgt ervoor dat hemelwater lokaal kan infiltreren en niet wegspoelt. Zorg voor hemelwateropvang voor uw huis en overdekte oppervlaktes. Zo kunt u het kostbare hemelwater opvangen en hergebruiken. Hergebruiken kan zowel in huis om bijvoorbeeld de wc door te spoelen als in de tuin (om de groenten water te geven). Een regenwaterton kunt u aankopen via een groepsaankoop van IOK en de stad geeft een subsidie voor de afkoppeling van hemelwater.

Ook overdekte oppervlaktes kunnen groen zijn. Met een groendak bedekt u namelijk uw dak met planten. Een groendak kan bijna 50 procent van het hemelwater opnemen en weer afgeven in de atmosfeer. De stad stimuleert de aanleg van groendaken via subsidies.

Hittestress voorkomen

Een klimaatbestendige tuin lijdt minder onder de droogte. Zorg daarom voor voldoende schaduwplekken in uw tuin. Zowel u als uw planten zijn u dankbaar op een warme zomerdag. Bedekte grond droogt minder snel uit. Breng daarom meerdere lagen vegetatie aan door af te wisselen tussen kruiden, bloemen, struiken en bomen.

Werkt u graag in de tuin, plant dan verstandig. Kijk naar het ideale seizoen om uw groen te planten en gebruik opgevangen hemelwater om jonge planten water te geven. Is het echt noodzakelijk om uw planten water te geven, doe dat dan ofwel ’s ochtends of ’s avonds met opgevangen hemelwater. Liever niet overdag, want verdamping door de hoge temperatuur is immers te groot en de plant kan zelfs verbranden. Luister ook naar het weerbericht en maak optimaal gebruik van de regen die voorspeld wordt.

Geef extra aandacht aan uw bodem dit jaar. Een gezonde bodem heeft namelijk een luchtige structuur en houdt het water beter vast. Gebruik daarvoor een bodemverbeteraar zoals compost, verspreid dat over uw gazon of moestuin. U kunt compost zelf maken met een compostvat en uw gft-afval. Ook de bladeren van de bomen worden door insecten omgezet in compost.

Merkt u deze zomer dat uw tuin onvoldoende verkoeling biedt? Overweeg dan om in het najaar extra beplanting aan te planten. Dat kunt u doen tijdens de actie Behaag Onze Kempen van IOK en het project geWOONtebreker.

Water besparen om droogte tegen te gaan

Ga bewust om met het drinkbaar water dat uit uw kraan komt. Controleer trouwens ook regelmatig uw kranen op lekken. Een lekkende kraan kan al snel enkele liters per dag laten wegdruppelen. In het dagelijkse leven zijn er tal van waterbesparende maatregelen die u kunt nemen. Het verschil ziet u op uw afrekening! Neem vaker een douche en geen bad, laat de kraan niet onnodig lopen, kijk bij de aankoop van een nieuw toestel naar het waterverbruik …

Meer informatie vindt u op: www.herentals.be/klimaatstad/droogte-hemelwater en www.kempen2030.be/klimaatprojecten.