Jodiumtabletten

Herentals ligt in de veiligheidsperimeter van de kerncentrale van Mol-Dessel. Om die reden kunt u preventief een gezinspak jodiumtabletten ophalen bij uw apotheek. De jodiumtabletten zijn gratis. U moet wel uw identiteitskaart voorleggen aan uw apotheker.

Bedrijven, organisaties en verenigingen vragen hun jodiumtabletten aan via http://www.nucleairrisico.be/voor-collectiviteiten. Na een onderzoek door de stadsdiensten ontvangen zij via mail een bon en kunnen ze de jodiumtabletten gratis afhalen bij de apotheek.

Werking van jodiumtabletten

Bij een kernramp kan radioactief jodium vrijkomen. Dit jodium komt via de luchtwegen, de huid of besmet voedsel in de schildklier terecht. Hierdoor neemt de kans op kanker en andere aandoeningen van de schildklier toe. De schildklier maakt geen onderscheid tussen radioactief jodium en gewoon jodium. Door de schildklier tijdig met gewoon jodium te verzadigen, zorgt u ervoor dat er geen radioactief jodium in uw lichaam wordt opgeslagen. Jodiumtabletten bieden geen bescherming tegen andere radioactieve stoffen, zoals cesium of strontium. Daarvoor bestaan geen preventieve geneesmiddelen. U kunt u er zich enkel tegen beschermen door tijdig te schuilen en te voorkomen dat de binnenlucht besmet raakt.
 
Wanneer moet u jodiumtabletten gebruiken?

U moet enkel jodiumtabletten nemen bij een kernongeval. Jodiumtabletten zijn geneesmiddelen. Neem de tabletten nooit op eigen initiatief, maar wacht tot de overheid dat aanbeveelt. Bij een kernongeval treedt meteen een noodplan in werking. Hoort u sirenes of alarmberichten, blijf dan binnen en sluit ramen en deuren. Zet uw radio- en televisietoestel aan (VRT): via deze kanalen wordt u officieel op de hoogte gebracht.
 
Hoe neemt u uw jodiumtabletten in?

Slik de tabletten niet zomaar in. Los ze op in een groot glas lauw water. Wilt u de wat onaangename smaak wegwerken, gebruik dan melk of fruitsap. De tabletten lossen niet gemakkelijk op. Breek ze daarom in stukjes en roer in het glas. Voor het toedienen van jodium aan een baby, lost u de aangewezen dosis gewoon in de zuigfles op. Goed schudden is de boodschap.
 
Hoe bepaalt u de juiste dosis en hoe lang duurt uw jodiumkuur?

U bepaalt de juiste dosis op basis van de gebruiksaanwijziging. Er gelden verschillende dosissen voor volwassenen, kinderen, baby's, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. 
 
Wie neemt best geen jodiumtabletten in?

Bijna iedereen mag jodiumtabletten gebruiken, ook zwangere vrouwen, kinderen en zelfs baby's. Zwangere vrouwen beschermen niet alleen zichzelf maar ook hun ongeboren kind. Sommige mensen kunnen geen jodiumtabletten nemen (allergie, huidziekte, aandoening aan de schildklier). Behoort u tot één van de omschreven gevallen, neem dan contact op met uw huisarts of specialist. 
 
Hoe lang zijn uw jodiumtabletten houdbaar?

Als u uw jodiumtabletten in hun originele verpakking bewaart, blijven ze erg lang bruikbaar. De vervaldatum staat op de verpakking. Bewaar ze op een plaats waar u ze snel kunt terugvinden, bij voorbeeld in uw medicijnkastje.