Geslachtswijziging

Vanaf 1 januari 2018 is er een nieuwe procedure om uw geslachtsregistratie aan te passen. Dit kan door enkele stappen te doorlopen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Als u deze stappen hebt gevolgd, wordt ook de M/V op uw identiteitskaart en op andere officiële documenten aangepast. De oude procedure om van geslacht te veranderen is nog mogelijk tot 30 juni 2018.

Nieuwe procedure

Stap 1: aangifte

U doet in de gemeente waar u ingeschreven bent, aangifte van uw wens om het geslacht vermeld in uw geboorteakte officieel te veranderen.

 • U maakt via het stadsloket een afspraak.
 • U overhandigt een geschreven verklaring dat u er al een hele tijd van overtuigd bent dat het geslacht in uw geboorteakte niet overeenstemt met uw innerlijk beleefde genderidentiteit. Als u de verklaring niet zelf hebt opgesteld, stellen we deze samen op aan het loket. In de verklaring bevestigt u uw wens dat dit administratief en juridisch wordt aangepast.
 • U wordt uitgebreid geïnformeerd over het verdere verloop van de procedure en de gevolgen. U krijgt een ontvangstbewijs en een brochure met meer informatie.
 • Indien gewenst, maken we een vervolgafspraak voor stap 2, de opmaak van de akte.

Stap 2: opmaak van de akte

 • Minimaal drie en maximaal zes maanden na de aangifte komt u een tweede keer langs. Indien bij de aangifte nog geen vervolgafspraak werd gemaakt, maakt u die via het stadsloket.
 • U overhandigt een verklaring die uw eerdere overtuiging bevestigt. U bevestigt dat u zich bewust bent van de administratieve en juridische gevolgen en van het onherroepelijke karakter van de aanpassing van de geslachtsregistratie.
 • Het stadsbestuur stelt onmiddellijk de akte op tot aanpassing van de geslachtsregistratie.
 • Het stadsbestuur past uw gegevens aan in uw geboorteakte en het bevolkingsregister.
 • U krijgt een uitnodiging om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen.

 Oude procedure, geldig tot 30 juni 2018

 • U maakt via het stadsloket een afspraak.
 • U neemt de documenten van de chirurg en psychiater mee naar uw afspraak.
 • Na de aangifte loopt er een verhaaltermijn van 60 dagen. Bij een eventueel verhaal brengt de rechtbank u op de hoogte. Dertig dagen na de verhaaltermijn is uw geslachtswijziging definitief.
 • Het stadsbestuur past dan uw gegevens aan in uw geboorteakte en het bevolkingsregister.
 • U krijgt een uitnodiging om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen.

Wat brengt u mee?

 • Identiteitskaart
 • In de nieuwe procedure: een geschreven verklaring dat u er al een hele tijd van overtuigd bent dat het geslacht in uw geboorteake niet overeenstemt met uw innerlijk beleefde genderidentiteit.
 • In de oude procedure: een verklaring van de psychiater en chirurg die u behandeld hebben.
 • Indien u niet in België bent geboren: een recente geboorteakte, gelegaliseerd en vertaald naar het nederlands.

Kostprijs

De aangifte van een geslachtswijziging is gratis.