Naamswijziging

U kunt om verschillende redenen uw naam veranderen. Voor het veranderen van een familienaam is een koninklijk besluit nodig, voor verandering van een voornaam is dat een ministerieel besluit. U mag deze naamswijziging niet verwarren met een naamswijziging als gevolg van de vaststelling van afstamming (erkenning, adoptie).
 
Waar kunt u terecht?
 
Aanvragen voor naamswijzigingen moet u opsturen naar:

Federale Overheidsdienst Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel
tel. 02-542 67 03 (voor uw naam)
tel. : 02-542 66 75 (voor uw voornaam)
naamsverandering@just.fgov.be [Externe link]
 
Wat stuurt u mee?
 
  • Een aanvraag tot naamsverandering in de vorm van een gewone brief
  • Een afschrift van de geboorteakte
  • Een nationaliteitsbewijs
  • Een bewijs van inschrijving in de bevolkingsregisters
  • Een kopie van de documenten die de reden(en) voor de gewenste wijziging bevestigen
  • Een getuigschrift van goed zedelijk gedrag

Hoe verloopt een naamsverandering?
 
Uw aanvraag bevat:

  • de naam of voornaam die u wenst te dragen,
  • de reden(en) waarom u uw naam of voornaam wilt wijzigen,
  • de verbintenis de toepasselijke registratierechten te betalen.

Vervolgens betaalt u een voorschot op het registratierecht.
 
Het ministerie onderzoekt de aangegeven beweegredenen.
 
Wanneer het koninklijk of ministerieel besluit gegeven is, ontvangt u daarvan bericht en betaalt u het saldo van het registratierecht.
 
Binnen 60 dagen na betaling van het volledige registratierecht ontvangt de burgerlijke stand van de geboorteplaats een exemplaar van het besluit.
 
Binnen 15 dagen na ontvangst van de uitgifte schrijft de ambtenaar ze over in de registers van de burgerlijke stand, en maakt er melding van in de rand van de geboorteakte.
 
De dienst burgerzaken zorgt voor een nieuwe identiteitskaart.