Leefloon

Iedereen die in België woont, heeft recht op een minimuminkomen om te kunnen leven. Dit noemt men het leefloon. Een leefloon wordt niet zo maar toegekend.  De sociale dienstdoet eerst een sociaal onderzoek en gaat na of u voldoet aan de voorwaarden die de overheid heeft bepaald.

Procedure

U vraagt het leefloon aan bij de sociale dienst van de gemeente waar u woont. U kunt hiervoor zonder afspraak langskomen.  Het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst beslist of u voldoet aan de voorwaarden.

Wat brengt u mee?

  • uw identiteitskaart
  • bewijzen van uw bestaansmiddelen, inkomsten en spaargelden van alle gezinsleden
  • overzicht van uw bezittingen (onroerend goed, ...)

Bedrag

Het bedrag waarop u recht hebt, wordt bepaald op basis van uw familiale toestand. De vermelde bedragen gelden vanaf 1 januari 2020. Er bestaan drie categorieën:

  • Alleenstaande - wanneer u alleen woont - 940,11 euro per maand
  • Samenwonende, wanneer u met iemand samenwoont met wie u de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, ...) deelt.  Dat moet niet noodzakelijk met uw partner zijn - 626,74 euro per maand
  • Samenwonend met gezinslast, wanneer u minstens één minderjarig kind ten laste hebt - 1.270,51 euro per maand.