Opcentiemen onroerende voorheffing

Opcentiemen op de onroerende voorheffing is een belasting op het bedrag van de onroerende voorheffing dat de Vlaamse gemeenschap netto int (rekening gehouden met verminderingen en/of vrijstellingen). Voor Herentals zijn de opcentiemen 975. Dit wil zeggen: als de Vlaamse Gemeenschap 1 euro vraagt op basis van uw kadastraal inkomen, komt daar 9,75 euro bovenop voor de stad.

Elke inwoner die op 1 januari in Herentals woont, moet de opcentiemen betalen. U moet geen aangifte doen, de inning gebeurt automatisch door de Vlaamse gemeenschap.