RUP Zonevreemde recreatie

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Herentals organiseert een publieke raadpleging over de start- en procesnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan Zonevreemde recreatie.

De publieke raadpleging loopt van 1 januari 2023 tot en met 1 maart 2023.

De start- en procesnota kunnen op deze pagina worden geraadpleegd en liggen ter inzage bij het Stadsloket in het Administratief Centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, tijdens de openingsuren.

De stad Herentals organiseert een participatiemoment in de vorm van een infomarkt op woensdag 11 januari van 19 uur tot 20 uur in Zaal ’t Hof, Grote Markt 41, 2200 Herentals.

Eventuele reacties kunnen tot uiterlijk 1 maart 2023 worden ingediend. De reacties moeten aangetekend worden verzonden aan het college van burgemeester en schepenen, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals of kunnen tegen ontvangstbewijs worden afgegeven aan het Stadsloket in het Administratief Centrum.