Noodopvang

In een noodsituatie kan de sociale dienst voor een korte periode voor u een noodopvang zoeken.  Dit is niet gratis.  U betaalt hiervoor een huurprijs.

Een noodsituatie is bijvoorbeeld: 

  • wanneer uw woning onbewoonbaar of ongeschikt verklaard is
  • wanneer u uit uw huis wordt gezet door de vrederechter
  • bij familiale conflicten
  • bij een ramp zoals een brand of overstroming
  • wanneer u dakloos bent
  • ...

Het verblijf in de doorgangswoning is een tijdelijke oplossing.  Tijdens uw verblijf in een doorgangswoning zoeken wij samen met u naar een duurzame en haalbare oplossing.