Outreacher

Herentals heeft sinds vorig jaar een outreacher. Dat is een hulpverlener die kwetsbare mensen opzoekt in hun eigen omgeving. Een outreacher is nodig omdat veel mensen de stap naar hulpverlening niet zetten of niet durven zetten. De outreacher van Herentals is Pol Goris.

De outreacher komt naar jou thuis en luistert naar je verhaal. Zijn bezoek is vrijblijvend en er zijn geen voorwaarden aan gekoppeld.  Pol verwijst  je door naar de juiste dienst en gaat met je mee als je dat je dat graag hebt. Zo willen we ervoor zorgen dat niemand door de mazen van het net valt.  

Outreacher  Pol  is  ook  het  aanspreekpunt  voor scholen om samen de strijd tegen armoede aan te gaan en is contactpersoon bij racisme op de huizenmarkt. 

Zit je zelf in een moeilijke situatie of ken je mensen die het moeilijk hebben? Bel 0473-33 43 52 of mail pol.goris@herentals.be