Het opzetten van een verkeersfilter als proefopstelling in de wijk Wuytsbergen-Ekelen

De stad streeft naar een duurzame en structurele oplossing. Hoewel COVID-19 zorgde voor heel wat vertraging maakt het project nu een doorstart. De stad plaatst (tijdelijk) 3 boombakken als filter voor het verkeer. Zo kunnen fietsers en voetgangers wel nog passeren, maar auto’s niet. De proefopstelling wordt op 5 november geplaatst aan het kruispunt van Wuytsbergen met Vogelzang en zal daar tot in de zomer van 2021 blijven staan. Dan neemt het college een finale beslissing.

De proefopstelling evalueren

De stad zocht en vond gespecialiseerde ondersteuning voor het correcte verloop van deze tijdelijke maatregel. Zo zal het studiebureau MINT nv, samen met het communicatiebureau The Middle Men, de objectieve verkeersgegevens en haar neveneffecten verzamelen. Daarnaast luisteren ze ook naar de bezorgdheden en de verwachtingen van de betrokken bewoners. Uiteindelijk worden alle verzamelde gegevens, met een advies, teruggekoppeld aan het stadsbestuur.

MINT staat in voor de uitvoering van de tellingen, de installatie van de proefopstelling en de objectieve evaluatie. In maart vond een onderzoek naar het sluipverkeer plaats net voor de verstrengde maatregels rond COVID-19. In september 2020 volgde een nieuw onderzoek, waarbij de hoeveelheid verkeer in kaart gebracht werd. Gedurende een week lang werd op 9 locaties 24/24 alle verkeer, en dus ook fietsers en vrachtwagens, geteld. Deze laatste tellingen worden herhaald tijdens de proefopstelling. Zo zijn vergelijkingen mogelijk en worden verschuivingen in cijfers in kaart gebracht. Door ook op locaties buiten de woonwijk te tellen, krijgen we zicht op het eventuele verplaatsen van de verkeersdrukte. Er vinden ook enkele aanvullende onderzoeken plaats:

  • Snelheidsmetingen in de Ekelstraat en in Wuytsbergen door de stad
  • Neveneffecten van sluipverkeer:
  1. Luchtverontreiniging
  2. Geluidsoverlast
  3. Verkeersveiligheid

De verschillende resultaten komen aan bod tijdens het inspraaktraject.