Stedenbouwkundig uittreksel

Bij de verkoop van een woning moet u stedenbouwkundige informatie ter beschikking stellen aan de koper. Dit kan via een stedenbouwkundig uittreksel. Dit uittreksel bevat alle informatie over omgevingsvergunningen, milieuvergunningen, bouwovertredingen en verkavelingsvergunningen van een perceel. Het uittreksel mag op het moment van de verkoop niet ouder zijn dan één jaar.

Een stedenbouwkundig uittreksel bevat zowel een uittreksel uit het plannenregister als een uittreksel uit het vergunningenregister. 

De stad Herentals is ontvoogd, daardoor is de informatie uit het stedenbouwkundig uittreksel verplicht op te nemen bij bijvoorbeeld een verkoopsovereenkomst van een goed.
 

Procedure

  • U vraagt het stedenbouwkundig uittreksel online aan. Voor elk perceel moet u een apart aanvraagformulier invullen.
  • U ontvangt een mail van de stad met vermelding van een kenmerk en een bedrag. Als u deze mail niet ontvangt, neem dan contact op met het stadsloket (tel. 014-28 50 50, info@herentals.be)
  • U betaalt het bedrag via overschrijving op rekeningnummer BE35 0961 1089 2037 van. In de opdracht vermeldt u het kenmerk.
  • U ontvangt het stedenbouwkundige uittreksel ten laatste dertig dagen na de registratie van uw betaling.

Kostprijs

Een stedenbouwkundig uittreksel kost 80 euro per perceel.

Als het uittreksel wordt aangevraagd door een publiekrechtelijke rechtspersoon (overheidsinstelling, kerkfabriek, ...), dan is het uittreksel gratis.