Stedenbouwkundig uittreksel

Bij de verkoop van een woning moet u stedenbouwkundige informatie ter beschikking stellen aan de koper. Dit kan via een stedenbouwkundig uittreksel. Dit uittreksel bevat alle informatie over omgevingsvergunningen, milieuvergunningen, bouwovertredingen en verkavelingsvergunningen van een perceel. Het uittreksel mag op het moment van de verkoop niet ouder zijn dan één jaar.

Een stedenbouwkundig uittreksel bevat zowel een uittreksel uit het plannenregister als een uittreksel uit het vergunningenregister. 

De stad Herentals is ontvoogd, daardoor is de informatie uit het stedenbouwkundig uittreksel verplicht op te nemen bij bijvoorbeeld een verkoopsovereenkomst van een goed.

De aanvraag van een stedenbouwkundige uittreksel verloopt digitaal.

Procedure

  • Eenmalige registratie. Om een aanvraag in te dienen moet u geregistreerd zijn. Onder één organisatie kunnen meerdere aanvragers geregistreerd worden. De uit te voeren betalingen worden gebundeld onder de organisatie. De registratie gebeurt steeds op basis van een e-mailadres.
  • U ontvangt een bevestigingsmail wanneer uw registratie voltooid is. We proberen de registraties binnen de 5 werkdagen te verwerken.
  • Als geregistreerde gebruiker kan u het stedenbouwkundig uittreksel online aanvragen. U kunt meerdere percelen tegelijk aanvragen. Er wordt één uittreksel per perceel afgeleverd.
  • U ontvangt een betaallink voor online betaling. Eens de aanvraag betaald is, ontvangt u het uittreksel enkele minuten later in uw mailbox. Onmiddellijk volgend op uw betaling ontvangt u een digitale factuur op het e-mailadres van de organisatie.
  • U kunt een aanvraag annuleren via de betaallink.

Kostprijs

  • Een stedenbouwkundig uittreksel kost 80 euro per perceel.
  • Als het uittreksel wordt aangevraagd door een publiekrechtelijke rechtspersoon (overheidsinstelling, kerkfabriek, ...), dan is het uittreksel gratis.