Retributie voor geleverde goederen en administratieve prestaties

De stad heft een retributie voor het opzoeken, het samenstellen en het afleveren van administratieve stukken en inlichtingen. Inlichtingen omvatten opzoekwerk, een schriftelijk antwoord over specifieke zaken of eigendommen en de samenstelling van het dossier, maar niet louter inzien van, het uitleg geven over en het afleveren van een afschrift van bestuursdocumenten.

Ook voor het leveren van goederen, zoals een naamplaatje op de gedenkzuil van de strooiweide, een compostbak, een compostvat of huisvuilzakken heft de stad een retributie.

De retributie moet betaald worden door de persoon die het stuk of de inlichting vraagt. De retributie moet betaald worden op het moment van de aanvraag of ten laatste bij het afleveren van de stukken of verstrekken van inlichtingen.