A-Z Index

I

Identiteitsbewijs vreemdeling jonger dan 12 jaar Identiteitskaart (eID) Iedereen moet het weten IJsbaan Impulssubsidie brandveiligheid jeugdinfrastructuur In contact met de wet In situ, in en rond de Vitrine Inbraken in appartementen in het stadscentrum Inburgeringsceremonie Incontinentie Info en contact Infoavond fietsostrade Lier-Herentals Infoavond voor landbouwers over project {beek.boer.bodem} Infomarkt over verhogen van bruggen over Albertkanaal Infomarkt over windprojecten op industriezone Klein-Gent Infomoment middelbare graad Informatie Informatie verzamelen over het rijke verleden van Morkhoven Informatieavond over restauratie de schuur Informatiefiche NoMo Informatiesessie over nieuwe privacywetgeving voor verenigingen Informatievergadering over bedrijfsomgeving Herentals-Oost Infosessie MER afbakening kleinstedelijk gebied Infosessie Stadsapp Infovergadering werkzaamheden Servaas Daemsstraat Infrabel werkt aan spoorovergang Vossenberg Inhaalronde afvalophaling Initiatielessen groot succes Inkom bibliotheek wordt ontmoetingsruimte Inkomensgarantie Inrit aanleggen of verlagen Inschrijven Inschrijven Inschrijving cursus weerbaarheid Inschrijving debatavond Wuytsbergen-Ekelen Inschrijving discussieavond Sint-Bavokerk Inschrijving EU-onderdaan Inschrijving G-sportdag Inschrijving G-sportdag Inschrijving Groot Dictee Heruitgevonden Inschrijving Herentals zomert Inschrijving Hoedoededa(g) Inschrijving Hummeltjeshof Inschrijving individueel kampioen Inschrijving infoavond stoppen met roken Inschrijving infomoment circulaire economie Inschrijving infosessie Handelshart Herentals Inschrijving infosessie reanimatie Inschrijving kampioen in clubverband Inschrijving kermisrommelmarkt Inschrijving kerstmarkt Inschrijving kerstwandeling Inschrijving kunst met dementie Inschrijving niet-EU-onderdaan Inschrijving nieuwsbrief Inschrijving nieuwsbrief in orde Inschrijving ontvangst nieuwe inwoners Inschrijving ontvangst nieuwe ondernemers Inschrijving Plannen voor plaats Inschrijving Sportelweek Inschrijving sportverdienste Inschrijving Stappen, Trappen & Shoppen Inschrijving Start to Swim Inschrijving Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst Inschrijving testmoment zwemlessen Inschrijving Week van de Amateurkunsten Inschrijving werkgroepen detailhandel Inschrijving workshop nieuwe adviesstructuur Inschrijving zwemlessen volwassenen Inschrijvingen schooljaar 2019-2020 Inschrijvingsweek 't Peeseeke Inspiratienota voor nieuwe bestuursploeg Inspraak Installatiepremie Instrumenten Instrumentenvoorstelling 9 januari Instrumentkeuze eerstejaars Instrumentkeuze eerstejaars Integrale gezinszorg Internationaal rijbewijs Interventie hulpdiensten parcours #HFF2017 IOK verkoopt laatste bouwgronden in Draeybomen Is wit wit? ISOM