Voorstel ontwerp van het speelterrein in Draaiboom

Speelterrein op wijkniveau

Op het participatiemoment waren een 25-tal buurtbewoners aanwezig. Het viel op dat de meeste gezinnen rond het terrein van de Vennekenshoek wonen. Er waren twee gezinnen uit de Pater Van Baelenstraat. Van de Draaiboomstraat en Nelson Mandelaplein was niemand aanwezig. Alle buurtbewoners zitten wel in een Whatsapp groep en afwezigen hebben in deze groep hun mening kunnen geven. Op foto 1 is duidelijk te zien dat de meeste mensen van de buurt waren.

Uit de gesprekken met de buurt werd duidelijk dat het speelterrein vooral door buurtbewoners gebruikt zal worden. Aangezien er vooral kleinere kinderen in de buurt wonen wil de buurt een focus op speeltoestellen voor jongere kinderen. Om grotere kinderen niet te vergeten, stelt de buurt voor om op het Nelson Mandelaplein een multifunctioneel terrein of enkele goaltjes te zetten zodat de oudere kinderen hier kunnen sporten.

Speelwaardes

De aanwezige kinderen geven volgende speelwaardes aan:

  • Schommelen
  • Glijden
  • Klimmen
  • Ontmoeten
  • Experimenteren
  • Wippen
  • Speelhuisje

Al deze elementen komen terug in het ontwerp.

Bespreekpunten

Bergen zand

Op dit moment liggen er drie bergen zand als natuurlijk speelelement. De buurtbewoners geven aan dat de kwaliteit van het zand ondermaats is. Het zand zit vol stenen waardoor spelende kinderen last krijgen van schaafwondes. Daarnaast belemmeren de bergen het zicht voor de automobilisten en is het gevaarlijk als er een kind van achter de berg zou komen, je ziet dit niet. Pakjesdiensten zouden hun snelheid niet aanpassen, waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan. Daarnaast wordt er soms ook geparkeerd op het speelterrein.

Besluitvoorstel: We vervangen de bergen zand door een wal van zwarte zand over het ganse speelterrein. De wal zal ongeveer een meter hoog zijn, waardoor je nog over het speelterrein kan kijken. Op één plaats zal er een glijbaan in de wal geïntegreerd worden, op deze plaats zal de wal dus hoger zijn. Door het zand te vervangen, zullen alle stenen weg zijn en kan er volop gespeeld worden.

Extra parking

Er werd door sommige buurtbewoners gevraagd om extra parking te voorzien, indien mogelijk op het speelterrein. De buurtbewoners waren wel verdeeld over de extra parking.

Volgens de verkavelingsvergunning mag er geen parking zijn op het speelterrein. Daarnaast beschikt elke woning over een garage en/of een oprit met carport voor twee auto’s en is er in de straat nog extra parking voorzien.

Besluitvoorstel:  Vanwege de verkavelingsvergunning en de aanwezigheid van voldoende parking zowel via eigen garage/oprit als extra parking in de straat die niet ten volle benut wordt, zal er geen extra parking voorzien worden.

Keuze speelterrein

Er zijn drie mogelijke locaties om het speelterrein te plaatsen: Vennekenshoek, Nelson Mandelaplein, pater Van Baelenstraat. Tijdens het inspraakmoment werd unaniem gekozen voor de Vennekenshoek als speelterrein. Op dit speelterrein zullen toestellen geplaats worden voor jongere kinderen. Toch is de buurt vragende partij om op het Nelson Mandelaplein ook iets te plaatsen vb. een goal zodat de oudere kinderen niet vergeten worden.

Besluitvoorstel: Het terrein aan de Vennekenshoek zal speelterrein worden, met de focus op jongere kinderen. Op de andere twee terreinen zullen toekomstbomen geplant worden die daar de nodige ruimte krijgen om te groeien, ze zorgen ook voor schaduw. Er zal geen goal geplaatst worden op het Nelson Mandelaplein vanwege het budget. Daarnaast zorgt een extra speelterrein ook voor bijkomend onderhoud.

Ontwerp

Samen met Kompan is er een ontwerpvoorstel gemaakt. De kosten voor alle toestellen, zonder grondwerken bedraagt 27.634,32 inclusief BTW. Andere kosten voor ontharding, grondwerken en groenaanleg zijn niet voorzien in de offerte, deze zullen uitgevoerd worden door de technische dienst van de stad.

Enkele gedachten achter het ontwerp:

  • Er is bewust gekozen voor speeltoestellen voor jongere kinderen
  • Er wordt gekozen voor houten toestellen om aan te sluiten bij het groene van de wijk