Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Als een persoon niet verblijft op het adres waar hij staat ingeschreven, en wanneer de stad geen nieuwe hoofdverblijfplaats kan vaststellen, kan de persoon geschrapt worden uit het bevolkingsregister. Dit betekent dat de persoon geen officieel adres meer heeft. De schrapping gebeurt na grondig onderzoek door de politie en de stad.

Bent u voor meer dan drie maanden afwezig maar minder dan één jaar, dan kunt u bij de stad uw tijdelijke afwezigheid aangeven. 

Bent u de bewoner of verhuurder van een pand waar iemand onterecht ingeschreven staat, dan kunt u de ambtelijke schrapping van deze persoon aanvragen. Hiervoor maakt u een afspraak met het stadsloket.