Je bent plusanimator

Competenties en verwachtingen

  • Als plusanimator speel je dagelijks mee op speelplein De Sjallekes maar sta je niet vast bij een leeftijdsgroep. Je neemt de rol van ondersteunende animator aan, je helpt waar nodig. Je bereidt niet actief het programma mee voor. ’s Morgens wordt gekeken in welke groep je die dag best meedraait.   
  • Je hebt voeling met de leefwereld van kinderen met een diagnose (ADD, ADHD, ASS, …) en je staat open voor kinderen met een andere culturele en/of maatschappelijke achtergrond.  
  • Je staat sterk in je schoenen en ziet de taak als een uitdaging
  • Je neemt de medische fiches van de aanwezige kinderen grondig door en volgt ze nauwgezet op. Je brieft de hoofdanimator en de animatorenploeg als er aandachtspunten bij kinderen zijn.  
  • Je bent een vertrouwenspersoon en komt in actie wanneer er zich een moeilijke situatie voordoet. Je vertoont een betrokken houding en luistert naar de verhalen van de betrokken personen. Je hebt een bemiddelende rol en probeert de situatie ten goede te keren. 
  • Je brengt de nodige informatie discreet over aan de hoofdanimator en speelpleinverantwoordelijke. Samen maak je een plan van aanpak op. Je brengt, indien nodig, samen met de hoofdanimator of de speelpleinverantwoordelijke de informatie over aan de ouders. 

Verloning en werkuren

Een plusanimator wordt betaald op D-niveau en verdient 13,46 euro bruto per uur*.

Je werkt van 8 tot 16.30 uur met een halfuur middagpauze (40 uur per week)

* uurloon vanaf 1 januari 2023