Je bent expert

  • Je staat als expert animatie vaak alleen voor een groep van max. 16 kinderen.  
  • Je biedt leerkansen en laat kinderen hun talenten ontdekken in een bepaalde specialiteit/activiteit die eigen is aan het kamp dat je geeft.  
  • Naast het aanbieden van leerkansen, heb je ook nog andere taken die speel- en leerkansen rechtstreeks of onrechtstreeks bevorderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om conflictsituaties oplossen, babbelen met de kinderen, activiteiten inkleden en differentiëren … 
  • Je maakt een voorbereiding van het kamp aangepast aan de leeftijd.
  • Je zet zelfstandig materiaal klaar en zorgt dat alles opgeruimd is op het einde van de dag.