Bedrijfsomgeving Herentals - Oost

De  aanleiding voor de herstructurering van de bedrijfsomgeving Herentals-Oost ligt bij het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA). Vlaanderen wil het Albertkanaal uitbouwen tot een sterk economisch netwerk. Het Albertkanaal is, naast de E313, een zeer goede transportmogelijkheid voor goederen en biedt zo een belangrijk alternatief voor vrachtverkeer. Herentals-Oost omvat Eilandje, Hannekenshoek, Vennen, Aarschotseweg, Dikberd, Geelseweg, Langepad, Brigandstraat, Gareelmakersstraat, Noordervaart.

IOK, stad Herentals en Agentschap Ondernemen stelden een masterplan op dat nagaat wat de toekomstmogelijkheden zijn in deze zone. Aan het masterplan is een uitgebreide ruimtelijke analyse voorafgegaan. Het masterplan houdt rekening met duurzaam ruimtegebruik, waterhuishouding, ontsluiting en groenbuffering. Het resultaat van het masterplan is een richtlijnenboek met stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied. 

Het stadsbestuur en IOK lichtten op 5 december 2016 de stedenbouwkundige voorschriften toe aan de bewoners, eigenaars en zaakvoerders van het gebied tijdens een infovergadering. Op 20 december 2016 zullen deze richtlijnen en bijhorend omgevingsplan ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Deze nieuwe richtlijnen zullen, na goedkeuring, in werking treden vanaf 1 januari 2017 en na 12 maanden worden deze op hun doeltreffendheid geëvalueerd.

Hieronder kunt u alvast deze nieuwe richtlijnen en het bijhorend omgevingsplan raadplegen. Heeft u vragen hierover of reeds concrete plannen? Maak dan een afspraak met de dienst ruimtelijke ordening via het webformulier of telefonisch via 014 28 50 50.