Inkomensgarantie

Senioren van 65 jaar of ouder die onvoldoende inkomen hebben, kunnen een inkomensgarantie krijgen.  De IGO wordt automatisch toegekend als u al een pensioenaanvraag hebt ingediend of al een pensioen ontvangt.  Ook wie een tegemoetkoming voor gehandicapten ontvangt, of een leefloon, krijgt de IGO automatisch.

IGO aanvragen

  • maak een afspraak in dienstencentrum Convent2 (klik op de knop en kies voor "pensioen")
  • kom naar de zitdag van de Rijksdienst voor Pensioenen in dienstencentrum Convent2: eerste en derde maandag van de maand van 9 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur. Zonder afspraak.