Jeugdraad

Het stadsbestuur ontwikkelde een nieuwe manier van brede inspraak voor alle burgers. Dit gebeurt sinds januari 2020 via de strategische ateliers. Hierdoor werd de jeugdraad ontbonden en evolueerde deze in nieuwe inspraak- en overlegorganen. De verslagen van de voormalige jeugdraad blijven wel beschikbaar via deze pagina.

 

Werkgroep jeugd

De jeugdraad maakte met de implementatie van de strategische ateliers een doorstart als de werkgroep jeugd. Via deze werkgroep vertegenwoordigen jongeren zich op alle verschillende beleidsdomeinen binnen stad Herentals, uiteraard met een jeugdige toets. Jongeren die interesse hebben in het brede jeugdbeleid van het stadsbestuur kunnen zich altijd kandidaat stellen om deel te nemen aan de werkgroep jeugd.

Voor meer info over de werkgroep jeugd: Simon.vantomme@herentals.be 

 

JEVO (jeugdverenigingsoverleg)

In de jeugdraad waren de Herentalse jeugdverenigingen een vaste waarde. Veel van de thema's gingen dan ook over het jeugdverenigingsleven. De jeugdverenigingen gaven aan dat ze willen blijven samenkomen om relevante thema's te bespreken. Daarom werd er ook een jeugdverenigingsoverleg opgestart. Dit is een informeel overleg die verschillende thema's bespreken die vroeger door de jeugdraad behandeld werden, maar die altijd met verenigingen te maken heeft. Alle jeugdverenigingen worden voor dit overleg uitgenodigd. 

Voor meer info over het JEVO: jef.wellens@herentals.be