Andere dienstverlening in het administratief centrum en Convent2

Het stadsbestuur en dienstencentrum Convent2 zetten hun deuren open voor diensten aan de bevolking die niet onder de bevoegdheid van de stad vallen. De spreekuren vinden wekelijks of maandelijks plaats.

Federale pensioendienst werknemers

Heropening van het Pensioenpunt van Herentals vanaf maandag 6 september 2021

Het Pensioenpunt dat elke 1ste en 3de maandag van de maand plaatsvond, zal in alle veiligheid heropstarten vanaf MAANDAG 6 SEPTEMBER 2021 in het Lokale Dienstencentrum Convent2, augustijnenlaan 26/1, 2200 Herentals. 

NIEUW : het Pensioenpunt is enkel na afspraak om te vermijden dat u moet wachten. Dit laat onze expert ook toe om u dossier eventueel voor te bereiden.

Hoe moet u een afspraak maken?

 • U kunt afspraken boeken vanaf maandag 23 augustus
 • Bel naar de gratis Pensioenlijn 1765
 • De medewerker van de Pensioendienst zal u eerst vragen waarom u een afspraak wilt
 • De medewerker bekijkt dan of hij u telefonisch verder kan helpen om te vermijden dat u zich onnodig moet verplaatsen.
 • Als een afspraak nodig is, zal de medewerker met u de afspraak vastleggen volgens de beschikbaarheid.

www.onprvp.fgov.be

Inwoners van Herentals kunnen voor sommige zaken ook terecht bij de medewerkers van het dienstencentrum. Zij helpen u bij het uitrekenen van uw pensioenleeftijd, een voorlopige pensioenberekening of de aanvraag van uw pensioen. Dit kan enkel na afspraak.

Maak een afspraak

Federale pensioendienst zelfstandigen

(pensioenen, ziekteverzekering, kinderbijslag, ... voor zelfstandigen)

 • Er zijn in 2021 geen zitdagen meer van de FOD Pensioenen voor zelfstandigen

www.rsvz.be

Inwoners van Herentals kunnen voor sommige zaken ook terecht bij de medewerkers van het dienstencentrum. Zij helpen u bij het uitrekenen van uw pensioenleeftijd, een voorlopige pensioenberekening of de aanvraag van uw pensioen. Dit kan enkel na afspraak.

Maak een afspraak

Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid

(uitkeringen aan mensen met een handicap)

 • Maak een afspraak met Emilie Coppens van de FOD Sociale Zekerheid op 02-528 60 28 of  emilie.coppens@min.soc.fed.be 
  Wanneer? Elke 4de donderdag van de maand tussen 10 en 12 uur

www.socialsecurity.be

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen

Wegens corona zijn de zitdagen van het Vlaamse Woningsfonds opgeschort tot minimaal 13 november.

 • Iedere dinsdag van 9 tot 12 uur
 • Enkel na afspraak: tel. 03-238 60 34

www.vlaamswoningfonds.be

Dienstencentrum Convent2 - Augustijnenlaan 26/1

Stadsloket - Augustijnenlaan 30