Andere dienstverlening in het administratief centrum en Convent2

Het stadsbestuur en dienstencentrum Convent2 zetten hun deuren open voor diensten aan de bevolking die niet onder de bevoegdheid van de stad vallen. De spreekuren vinden wekelijks of maandelijks plaats.

Federale pensioendienst werknemers

  • Er zijn in 2020 geen zitdagen meer van de FOD pensioenen.

www.onprvp.fgov.be

Inwoners van Herentals kunnen voor sommige zaken ook terecht bij de medewerkers van het dienstencentrum. Zij helpen u bij het uitrekenen van uw pensioenleeftijd, een voorlopige pensioenberekening of de aanvraag van uw pensioen. Dit kan enkel na afspraak.

Maak een afspraak

Federale pensioendienst zelfstandigen

(pensioenen, ziekteverzekering, kinderbijslag, ... voor zelfstandigen)

  • Er zijn in 2020 geen zitdagen meer van de FOD Pensioenen

www.rsvz.be

Inwoners van Herentals kunnen voor sommige zaken ook terecht bij de medewerkers van het dienstencentrum. Zij helpen u bij het uitrekenen van uw pensioenleeftijd, een voorlopige pensioenberekening of de aanvraag van uw pensioen. Dit kan enkel na afspraak.

Maak een afspraak

Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid

(uitkeringen aan mensen met een handicap)

  • FOD Sociale Zekerheid houdt opnieuw zitdagen in Convent2 elke 2de dinsdag van de maand tussen 10 en 12 uur. U moet wel vooraf een afspraak maken met maatschappelijk werkster Emilie Coppens via emilie.coppens@min.soc.fed.be of telefonisch op het nummer 02-528 60 28.

www.socialsecurity.be

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen

Wegens corona zijn de zitdagen van het Vlaamse Woningsfonds opgeschort tot minimaal 13 november.

  • Iedere dinsdag van 9 tot 12 uur
  • Enkel na afspraak: tel. 03-238 60 34

www.vlaamswoningfonds.be

Dienstencentrum Convent2 - Augustijnenlaan 26/1

Stadsloket - Augustijnenlaan 30