Pleinen

Herentals beschikt over verschillende buitenlocaties die geschikt zijn om er evenementen te organiseren.

Om de verenigingen aan te moedigen opnieuw openluchtactiviteiten te organiseren, besliste het stadsbestuur om de retributie voor huur van het openbaar domein en het buitenplein van cc ’t Schaliken tijdens de maanden juni, juli, augustus en september kwijt te schelden. Erkende Herentalse verenigingen kunnen tijdens deze maanden gratis gebruik maken van de openbare domeinen die opgenomen zijn in het retributiereglement voor evenementen op het openbaar domein en van het buitenplein van cc ’t Schaliken.
De volgende voorwaarden blijven geldig:

  • de normale toelatingen, aanvraagprocedures, reglementen, termijnen en bevoegdheden;
  • alle andere tarieven uit de retributiereglementen zoals bijvoorbeeld de retributies voor algemene ondersteuning, boetes, bijkomende prestaties etc.;
  • voor het buitenplein van cc 't Schaliken geldt dat de foyer zelf nooit gratis kan worden gebruikt, ook niet bij slecht weer. Ook de toiletten zijn niet beschikbaar. Op het buitenplein is verder geen technische ondersteuning door de dienst cultuur en toerisme.

Op deze pagina kan je ook de bijhorende huur- en retributiereglementen raadplegen.

Organiseer je een evenement op de Grote Markt of op het dorpsplein van Morkhoven en heb je vlaggen die je graag zou ophangen tijdens je evenement? Dan kan je gratis gebruik maken van de vlaggenmasten op die locaties. Let wel: je mag deze vlaggen niet zelf ophangen. Je neemt contact op met de dienst cultuur en toerisme om de nodige afspraken te maken.