Integrale gezinszorg

Integrale gezinszorg is er voor kwetsbare gezinnen met kinderen die door de sociale dienst worden begeleid. Deze dienstverlening is belangrijk in de bestrijding van kinderarmoede. 

Hoe werkt het?

Een maatschappelijk werker schat in of het inzetten van een verzorgende een meerwaarde kan betekenen in het proces naar meer zelfredzaamheid van het gezin. Als dat zo is, dan wordt er een verzorgende toegewezen aan het gezin. Het verzorgend personeel ondersteunt de begeleidingsplannen van de maatschappelijk werker en heeft een belangrijke agogische opdracht.  Dat is een fundamenteel onderscheid met de klassieke gezinszorg, waarbij vooral de oudere of het gezin zelf richting geeft aan de dienstverlenende gezinszorg. 

De ondersteuning gebeurt door verzorgenden die in dienst zijn bij Thuiszorg Kempen en die hiervoor extra opgeleid worden. De coördinator van thuiszorg Kempen Herentals is Hanneke Van Gompel, hanneke.van.gompel@herentals.be