RUP Dompel

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Dompel werd opgemaakt naar aanleiding van een gedeeltelijk gunstig planologisch attest voor het bedrijf AIS. Het stadsbestuur heeft voor dit bedrijf de grens tussen het industriegebied en de bufferzone vastgelegd met dit RUP, inclusief bijhorende stedenbouwkundige voorschriften.